32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna – Żary 2022

32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna - Żary 2022

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatrów Tańca Żarskiego ...

Więcej...

PRO ARTE w Żarskim Domu Kultury

PRO ARTE w Żarskim Domu Kultury

Informacja  o  programie Promocji Twórczej ...

Więcej...

27 WOJEWÓDZKA WYSTAWA FOTOGRAFICZNA ŻARY 2017

 

Burmistrz Miasta Żary i Żarski Dom Kultury zapraszają do udziału w 27 WOJEWÓDZKIEJ WYSTAWIE FOTOGRAFICZNEJ 

REGULAMIN

Celem imprezy jest zaprezentowanie aktualnego stanu fotografii artystycznej autorów z terenu województwa lubuskiego oraz konfrontacje osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

Warunki udziału:

 • Uczestnikiem wy stawy mote być każdy fotografujący z terenu województwa lubuskiego.
 • Tematyka i technika prac do wolna.
 • Format prac dowolny (krótszy bok min. 20 cm., maksymalny format 70 x 100 cm).
 •  Ilość prac dowolna.
 • Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie (imię, nazwisko, tytuł i numer wg karty zgłoszenia).
 • Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 30 zł (koszt wysyłki i katalogu), które należy wpłacić na konto Żarskiego Domu Kultury:
  PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
 • Prace wraz z kartą zgłoszenia, wraz z dowodem wpłaty należy przesłać w płaskim i sztywnym opakowaniu, przesyłką poleconą adres: ŻARSKI DOM KULTURY, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary tel. 68 374 24 13, e-mail: sekretariat@dkzary.pl,  www.dkzary.pl

Wojewódzka Wystawa Fotograficzna ma charakter Konkursu

 • Oceny i kwalifikacji prac do ekspozycji dokona Jury powołane przez organizatorów.
 •  Nagrody:  GRAND PRIX -1200 zł,   I nagroda – 500 zł,   II nagroda – 400 zł,   III nagroda – 300 zł,   trzy wyróżnienia po 150 zł
 • Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród.
 • Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymają dyplom uczestnictwa i katalog.
 • Prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie  podlegają ocenie.

Terminarz:

 • Przyjmowanie prac do 30 czerwca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Obrady Jury 13 lipca 2017 r.
 • Otwarcie wystawy 29 lipca 2017 r. godz. 12.00, Salon Wystaw Arty stycznych Żarskiego Domu Kultury.
 • Zwrot prac do 31 marca 2018 r.

Uwagi końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy oraz w środkach społecznego przekazu w celu reklamy imprezy.
 • Najlepsze prace organizatorzy imprezy zgłoszą do udziału w 27 Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej Żary 2017
 • Wszystkie nagrodzone prace przechodzą na własność Żarskiego Domu Kultury.
 • Żarski Dom Kultury nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w trakcie przesyłki pocztowej.

DO POBRANIA:

regulamin, karta zgłoszenia

 

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: