„Pustka.Pustynia.Nic.” Spektakl Wrocławskiego Teatru Pantomimy

Pustka.Pustynia.Nic. Spektakl Wrocławskiego Teatru Pantomimy

Drodzy Państwo. Zadać Gombrowiczowi cios! Zrobić z Gombrowicza pantomimę! Odebrać mu słowa i zostawić tylko ciała, ciała uwikłane w inne ciała! Człowieka postawić ...

Więcej...

„Tożsamość Wila” spektakl Teatru Ludowego z Krakowa

Tożsamość Wila spektakl Teatru Ludowego z Krakowa

Opis spektaklu: Kucharka z Kombinatu, Ronald Reagan i Lenin na jednej scenie. Niemożliwe? A jednak! Znane z absurdalnego poczucia humoru siostry – Gabriela i Monika Muskały - w ...

Więcej...

XLII Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny ” Żary 2018

XLII Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki Salon Jesienny Żary 2018

 Burmistrz Miasta Żary,  Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Żarski Dom Kultury  zapraszają do udziału w: XLII  OTWARTYM WOJEWÓDZKIM   ...

Więcej...

XXVIII Krajowy Salon Fotografii Artystycznej – Żary 2018

XXVIII Krajowy Salon Fotografii Artystycznej - Żary 2018

 Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom Kultury i Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze zapraszają do udziału w: XXVIII Krajowym Salonie ...

Więcej...

27 WOJEWÓDZKA WYSTAWA FOTOGRAFICZNA ŻARY 2017

 

Burmistrz Miasta Żary i Żarski Dom Kultury zapraszają do udziału w 27 WOJEWÓDZKIEJ WYSTAWIE FOTOGRAFICZNEJ 

REGULAMIN

Celem imprezy jest zaprezentowanie aktualnego stanu fotografii artystycznej autorów z terenu województwa lubuskiego oraz konfrontacje osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

Warunki udziału:

 • Uczestnikiem wy stawy mote być każdy fotografujący z terenu województwa lubuskiego.
 • Tematyka i technika prac do wolna.
 • Format prac dowolny (krótszy bok min. 20 cm., maksymalny format 70 x 100 cm).
 •  Ilość prac dowolna.
 • Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie (imię, nazwisko, tytuł i numer wg karty zgłoszenia).
 • Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 30 zł (koszt wysyłki i katalogu), które należy wpłacić na konto Żarskiego Domu Kultury: PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
 • Prace wraz z kartą zgłoszenia, wraz z dowodem wpłaty należy przesłać w płaskim i sztywnym opakowaniu, przesyłką poleconą adres: ŻARSKI DOM KULTURY, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary tel. 68 374 24 13, e-mail: sekretariat@dkzary.pl,  www.dkzary.pl

Wojewódzka Wystawa Fotograficzna ma charakter Konkursu

 • Oceny i kwalifikacji prac do ekspozycji dokona Jury powołane przez organizatorów.
 •  Nagrody:  GRAND PRIX -1200 zł,   I nagroda - 500 zł,   II nagroda - 400 zł,   III nagroda - 300 zł,   trzy wyróżnienia po 150 zł
 • Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród.
 • Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymają dyplom uczestnictwa i katalog.
 • Prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie  podlegają ocenie.

Terminarz:

 • Przyjmowanie prac do 30 czerwca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Obrady Jury 13 lipca 2017 r.
 • Otwarcie wystawy 29 lipca 2017 r. godz. 12.00, Salon Wystaw Arty stycznych Żarskiego Domu Kultury.
 • Zwrot prac do 31 marca 2018 r.

Uwagi końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy oraz w środkach społecznego przekazu w celu reklamy imprezy.
 • Najlepsze prace organizatorzy imprezy zgłoszą do udziału w 27 Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej Żary 2017
 • Wszystkie nagrodzone prace przechodzą na własność Żarskiego Domu Kultury.
 • Żarski Dom Kultury nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w trakcie przesyłki pocztowej.
DO POBRANIA: regulamin, karta zgłoszenia
 

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: