„Chwila” – spektakl Teatrów Tańca ŻDK

Chwila - spektakl Teatrów Tańca ŻDK

 Żarski Dom Kultury zaprasza na spektakl "Chwila" w wykonaniu Teatrów Tańca ŻDK. Reżyseria i choreografia Bożena Wróbel. 5 stycznia 2019 ...

Więcej...

FINAŁ WOŚP 13-01-2019 NABÓR WOLONTARIUSZY

FINAŁ WOŚP 13-01-2019 NABÓR WOLONTARIUSZY

27. Finał WOŚP Miło Nam poinformować, iż Fundacja WOŚP wyraziła zgodę na utworzenie w Żarskim Domu Kultury w Żarach, Sztabu 27 ...

Więcej...

XII Akcja Fotograficzna „24 sierpnia… w Żarach”

Nie musisz być profesjonalistą. Weź udział w otwartej akcji fotograficznej  "24 sierpnia ... w Żarach"

  • Sfotografuj  życie mieszkańców miasta Żary: swojej rodziny  i społeczności, w której żyjesz albo jesteś gościem.
  • Sfotografuj życie rodzinne, kulturalne, pracę, wypoczynek mieszkańców miasta.

Warunki uczestnictwa w akcji:

Uczestnikiem akcji może być  każdy fotografujący, mieszkaniec miasta, gość z zagranicy oraz Polski kto:
  1. Zgłosi chęć udziału w akcji w terminie do dnia 24 sierpnia 2017 do godziny 10.00  elektronicznie, wypełniając formularz na stronie:  www.dkzary.pl/akcja17
  2. Dokona wpłaty wpisowego w wysokości 20 pln na konto Żarskiego Domu Kultury: PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404  (w tytule wpłaty proszę wpisać : "Akcja24 Imię i Nazwisko")
  3. Przybędzie do siedziby Żarskiego Domu Kultury w dniu 24.08.2017 o godzinie 11.oo na spotkanie inaugurujące XII Akcję Fotograficzną "24 sierpnia.... w Żarach "
  4. Wykona zdjęcia w dniu  24.08.2017 w Żarach.
  5. Do dnia 25.08.2017 do godziny 24 prześle na adres mailowy  akcja@dkzary.pl  maksymalnie 6 zdjęć zgłoszonych  do konkursu w formacie TIFF, JPG lub PNG. (w treści maila poda imię i nazwisko), lub dostarczy do Żarskiego Domu Kultury na płycie CDR  lub na pendrive w dniu 25.08.2017 do godziny 16.00.(do płyty proszę dołączyć dane adresowe: imię i nazwisko, adres, mail, ew. numer telefonu)
Organizatorzy na podstawie dostarczonego materiału wykonają 6 odbitek prac fotograficznych  zgłoszonych do konkursu i wystawy. Akcja ma charakter konkursowy. Oceny dokona Jury powołane przez organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających warunków regulaminu. Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymują dyplom uczestnictwa. Prace zgłoszone  do konkursu przechodzą na własność ŻDK. Ogłoszenie wyników oraz wernisaż wystawy odbędą się we wrześniu 2017, o czym poinformujemy na stronie dkzary.pl Formularz zgłoszeniowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres zamieszkania (wymagane)

Numer Telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Akceptuje powyższy regulamin

Uwaga : prosimy o posiadanie przy sobie potwierdzenia wpłaty wpisowego podczas inauguracji  akcji 24 września 2017 o godzinie 11.00 w siedzibie ŻDK w Żarach ulica Wrocławska 7 .

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: