„Żona do adopcji” w „Lunie” ŻDK

Żona do adopcji w Lunie ŻDK

Żarski Dom Kultury zaprasza na komedię teatralną "Żona do adopcji". 18 marca 2018 r. godzina 16.00, Sala Widowiskowa "Luna", ul ...

Więcej...

Krzysztof Daukszewicz w Lunie ŻDK

Krzysztof Daukszewicz w Lunie ŻDK

Żarski Dom Kultury zaprasza na występ Krzysztofa Daukszewicza w kabaretowym programie słowno muzycznym. 24 luty 2018 r. godzina 18.00, ...

Więcej...

Andrzej Poniedzielski w Żarach

Andrzej Poniedzielski w Żarach

 Żarski Dom Kultury zaprasza na występ   Andrzeja Poniedzielskiego:  MELO-NIE-DRAMAT - Sala Widowiskowa ŻDK "Luna", 09.03.2018 godz. 19:00 Bilety w cenie 70 zł, do ...

Więcej...

IX akcja fotograficzna „24 Sierpnia …..w Żarach”

Nie musisz być profesjonalistą. Weź udział w otwartej akcji fotograficznej  "24 sierpnia ... w Żarach"
  • Sfotografuj  życie mieszkańców miasta Żary: swojej rodziny  i społeczności, w której żyjesz albo jesteś gościem.
  • Sfotografuj życie rodzinne,kulturalne, pracę, wypoczynek mieszkańców miasta.
Warunki uczestnictwa w akcji: Uczestnikiem akcji może być  każdy fotografujący, mieszkaniec miasta, gość z zagranicy oraz Polski kto:
  1. Zgłosi chęć udziału w akcji w terminie do dnia 24 sierpnia do godziny 11.00  elektronicznie, wypełniając formularz poniżej.
  2. Dokona wpłaty wpisowego w wysokości 20 pln na konto Żarskiego Domu Kultury PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404  (w tytule wpłaty proszę wpisać : "Akcja24 Imię i Nazwisko")
  3. Przybędzie do siedziby Żarskiego Domu Kultury w dniu 24.08.2014 o godzinie 11.oo na spotkanie inaugurujące IX Akcję Fotograficzną "24 sierpnia.... w Żarach "
  4. Wykona zdjęcia w dniu  24.08.2014 w Żarach.
  5. Do dnia 25.08.2014 do godziny 24 prześle na adres mailowy  akcja@dkzary.pl  maksymalnie 6 zdjęć zgłoszonych  do konkursu w formacie TIFF, JPG lub PNG. (w treści maila poda imię i nazwisko), lub dostarczy do Żarskiego Domu Kultury na płycie CDR  lub na pendrive w dniu 25.08.2014 do godziny 16.00.
Organizatorzy na podstawie dostarczonego materiału wykonają 6 odbitek prac fotograficznych  zgłoszonych do konkursu i wystawy. Akcja ma charakter konkursowy. Oceny dokona Jury powołane przez organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających warunków regulaminu. Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymują dyplom uczestnictwa. Prace zgłoszone  do konkursu przechodzą na własność ŻDK. Ogłoszenie wyników  i otwarcie wystawy  nastąpi podczas Dni Żar na Stadionie Syrena w dniu  29.08.2014 o godzinie 14.00. Formularz zgłoszeniowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres zamieszkania (wymagane)

Numer Telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Akceptuje powyższy regulamin

Uwaga : prosimy o posiadanie przy sobie potwierdzenia wpłaty wpisowego podczas inauguracji  akcji 24 września 2014 o godzinie 11 w siedzibie ŻDK w Żarach ulica Wrocławska 7 .

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: