Krzysztof Daukszewicz w Lunie ŻDK

Krzysztof Daukszewicz w Lunie ŻDK

Żarski Dom Kultury zaprasza na występ Krzysztofa Daukszewicza w kabaretowym programie słowno muzycznym. 24 luty 2018 r. godzina 18.00, ...

Więcej...

Andrzej Poniedzielski w Żarach

Andrzej Poniedzielski w Żarach

 Żarski Dom Kultury zaprasza na występ   Andrzeja Poniedzielskiego:  MELO-NIE-DRAMAT - Sala Widowiskowa ŻDK "Luna", 09.03.2018 godz. 19:00 Bilety w cenie 70 zł, do ...

Więcej...

Spektakl Teatrów Tańca ŻDK  26 stycznia – LUNA

Spektakl Teatrów Tańca ŻDK 26 stycznia - LUNA

  ŻDK zaprasza na spektakl Teatrów Tańca Żarskiego Domu Kultury. 26 stycznia 2018, godz. 18.00. Sala widowiskowa "Luna", ul. Okrzei 35. Reżyseria ...

Więcej...

Spektakl Teatru Capitol – Skok w bok

Spektakl Teatru Capitol - Skok w bok

 Żarski  Dom Kultury zaprasza na spektakl Teatru Capitol z Warszawy pod tytułem  SKOK W BOK . 11 lutego 2018 godz. 16.00.  Sala ...

Więcej...

Ogólnopolski konkurs plastyczny „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

Przypominamy i serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym: 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu UM Żary oraz Żarski Dom Kultury zachęca do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem

„W trosce o nasze bezpieczeństwo”.

Organizatorem Konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

CEL KONKURSU: Kształtowanie prawidłowych zachowań oraz właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce, podczas nauki i zabawy. Konkurs ma na celu zainteresowanie problemem, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także ukazanie strażaków ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo – gaśniczych. Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

UCZESTNICY KONKURSU: Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, świetlic terapeutycznych. W Konkursie uczestniczyć mogą również dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach, domach kultury, pracowniach, ogniskach pracy pozaszkolnej itp. Uczestnicy Konkursu nie mogą mieć ukończonych 18 lat. Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową, która powinna być przygotowana przez niego samodzielnie. Nie przewidujemy prac zespołowych.

Uczestnicy konkursu startują w następujących kategoriach:

  • I grupa - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,

  • II grupa – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,

  • III grupa –uczniowie gimnazjów,

  • IV grupa –uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych.

TECHNIKA I FORMAT WYKONANYCH PRAC: Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane. Nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony, ryż itp.) oraz plasteliny. Dopuszczalny format prac konkursowych – A4, A3. Prace niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

KRYTERIA OCENY PRAC:  Zgodność z tematem, poziom artystyczny, jakość i staranność wykonania.

INFORMACJE KONKURSOWE: Informacje szczegółowe o Konkursie zamieszczone są na stronie internetowej Żarskiego Domu Kultury www.dkzary.pl. Koordynatorem w imieniu Żarskiego Domu Kultury jest

Katarzyna Walczak – Specjalista ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, tel. 68 374 2431, email: katarzyna.walczak@dkzary.pl.

ELIMINACJE KONKURSOWE: Termin składania prac wraz z kartami zgłoszeń upływa 31 marca 2016r. Prace należy składać w Żarskim Domu Kultury, ul. Wrocławska 7. Rozstrzygniecie konkursu i wybór prac, które zostaną zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego nastąpi 04.04.2016r. Dla laureatów przewidziane są nagrody. Protokół z posiedzenia jury zostanie zamieszczony na stronie www.dkzary.pl. www.zary.pl

INFORMACJE KOŃCOWE: W tabelce z danymi dołączonej do pracy plastycznej rodzic lub opiekun prawny składa podpis wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu oraz na wykorzystanie pracy w ww. celach. Tabelkę należy wydrukować, wypełnić oraz nakleić na odwrocie pracy konkursowej.

Formularz tabelki jest tutaj.