„Pustka.Pustynia.Nic.” Spektakl Wrocławskiego Teatru Pantomimy

Pustka.Pustynia.Nic. Spektakl Wrocławskiego Teatru Pantomimy

Drodzy Państwo. Zadać Gombrowiczowi cios! Zrobić z Gombrowicza pantomimę! Odebrać mu słowa i zostawić tylko ciała, ciała uwikłane w inne ciała! Człowieka postawić ...

Więcej...

„Tożsamość Wila” spektakl Teatru Ludowego z Krakowa

Tożsamość Wila spektakl Teatru Ludowego z Krakowa

Opis spektaklu: Kucharka z Kombinatu, Ronald Reagan i Lenin na jednej scenie. Niemożliwe? A jednak! Znane z absurdalnego poczucia humoru siostry – Gabriela i Monika Muskały - w ...

Więcej...

XLII Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny ” Żary 2018

XLII Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki Salon Jesienny Żary 2018

 Burmistrz Miasta Żary,  Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Żarski Dom Kultury  zapraszają do udziału w: XLII  OTWARTYM WOJEWÓDZKIM   ...

Więcej...

XXVIII Krajowy Salon Fotografii Artystycznej – Żary 2018

XXVIII Krajowy Salon Fotografii Artystycznej - Żary 2018

 Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom Kultury i Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze zapraszają do udziału w: XXVIII Krajowym Salonie ...

Więcej...

Żarska Pobudka Kulturalna – konkurs dla mieszkańców

POBUDKA KULTURALNA_475Masz pomysł na fajny projekt kulturalny, ale boisz się, że brakuje Ci doświadczenia, środków finansowych, zaplecza? Właśnie teraz jest szansa na zrealizowanie Twoich planów.  Żarski Dom Kultury w Żarach ogłasza  konkurs na pomysły mieszkańców na nowe wydarzenie kulturalne w Żarach:

„ŻARSKA POBUDKA KULTURALNA”.

Jeśli masz pomysł, chcesz się włączyć w działanie, ale będziesz miał  kłopot z wypełnieniem wniosku, skontaktuj się z nami. Najlepsze projekty  zostaną nagrodzone oraz  zrealizowane! Serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału w konkursie !

 REGULAMIN KONKURSU

„ŻARSKA POBUDKA KULTURALNA”

 
 1. CELE:
 2. Odkrywanie i wspieranie społecznych inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców miasta Żary.
 3. Pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej.
 4. Integracja lokalności społecznej o charakterze międzypokoleniowym i lokalnym.
 5. Budowanie współpracy między mieszkańcami miasta Żary a Żarskim Domem Kultury.
 
 1. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ POMYSŁY NA NOWE WYDARZENIE KULTURALNE?
Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 14 lat i zamieszkują na terenie miasta Żary. Pomysły  do konkursu mogą zgłaszać :
 • osoby indywidualne,
 • grupy nieformalne.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Żarskiego Domu Kultury oraz członkowie ich rodzin.  
 • REALIZACJA NOWEGO WYDARZENIA KULTURALNEGO :
 • organizatorem Konkursu i koordynatorem nowych wydarzeń kulturalnych w Żarach jest Żarski Dom Kultury.
 • pomysłodawca wydarzenia kulturalnego (osoba indywidualna lub grupa nieformalna) może uczestniczyć  w realizacji zadania.
 • miejsce realizacji wydarzeń kulturalnych: miasto Żary .
 
 1. ILE POMYSŁÓW MOŻNA ZGŁOSIĆ?
Uprawnieni do udziału w konkursie mogą zgłosić od 1 do 3 pomysłów na nowe wydarzenie kulturalne w Żarach.  
 1. TERMIN REALIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH:
Inicjatywy będą realizowane w 2016 i 2017 roku.  
 1. GDZIE SKŁADAĆ PROJEKTY NOWYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH ?
 2. Wypełniony i podpisany wniosek można  złożyć:
 • osobiście w sekretariacie Żarskiego Domu Kultury, ul. Wrocławska 7 ( I piętro – sekretariat), od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 – 15.30.
lub
 • wysłać pocztą na adres: Żarski Dom Kultury w Żarach, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary.
lub
 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, dostępny na stronie internetowej Żarskiego Domu Kultury dkzary.pl,
 
 • TERMIN ZGŁASZANIA POMYSŁÓW NA NOWE WYDARZENIE KULTURALNE:
Projekty na nowe wydarzenie kulturalne  należy złożyć do 30 kwietnia 2016 roku  (decyduje data wpływu).      
 • ZASADY WYBORU INICJATYWY:
 • Wnioski zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Dyrektora Żarskiego Domu Kultury. Posiedzenie Komisji konkursowej zaplanowane jest na dzień: 05.2016r.
 • Komisja oceni wnioski pod względem formalnym (zgodność pomysłu z celami określonymi w Regulaminie Konkursu) oraz pod względem merytorycznym.
 • Inicjatywy/pomysły na nowe wydarzenie kulturalne muszą spełniać następujące warunki:
- być związane z kulturą i sztuką, - wynikać z konkretnych potrzeb kulturalnych, - być realizowane na terenie miasta Żary, - mieć niekomercyjny charakter. - Inicjatywy muszą być autorskimi pomysłami zgłaszających, nie mogą naruszać praw osób trzecich. Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę:
 • innowacyjność pomysłu i sposób realizacji projektu,
 • atrakcyjność,
 • otwartość i odwaga działania pomysłodawców,
 • realna możliwość wykonania planowanych działań,
 • użyteczność społeczna,
 • racjonalne koszty (koszt całkowity realizacji jednego pomysłu nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł).
 
 • Komisja wybierze minimum 3 pomysły na nowe wydarzenia kulturalne realizowane w latach w 2016/2017 roku, organizowane przez Żarski Dom Kultury w Żarach.
 
 1. NAGRODY:
 • Najlepsze inicjatywy zostaną nagrodzone. Przewidziana pula nagród finansowych wynosi: 5 000 zł.
 • Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 
 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatywy na nowe wydarzenie kulturalne                     w Żarach nastąpi w dniu 10 maja 2016 roku na stronach internetowych: Żarskiego Domu Kultury www.dkzary.pl, Urzędu Miejskiego w Żarach www.zary.pl.  
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Jeśli masz pomysł, chcesz się włączyć w działanie. Jeżeli masz kłopot z wypełnieniem wniosku, nie wiesz co wpisać, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy. Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Katarzyna Walczak (tel. 68 374 2431, email: katarzyna.walczak@dkzary.pl).   Dokumenty do pobrania w formie elektronicznej: Regulamin PDF  pobierz. Wniosek doc pobierz  

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: