32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna – Żary 2022

32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna - Żary 2022

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatrów Tańca Żarskiego ...

Więcej...

63 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Żarski Dom Kultury w Żarach uprzejmie informuje, że Powiatowy Przegląd 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się dnia 24 marca 2018 r. o godz. 11.00 w sali widowiskowej „LUNA” Żarskiego Domu Kultury, ul. Okrzei 35. Termin składania kart zgłoszenia na adres Żarskiego Domu Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 ŻARY, upływa dnia 16 marca 2018r.  Wszelkich informacji udziela Żarski Dom Kultury: tel. 683742431. Regulamin i karty zgłoszeń dostępne są poniżej:

 • Regulamin 63 OKR –  pobierz
 • Karta Uczestnika  –    pobierz
 • Karta Uczestnika – Poezja Śpiewana  pobierz
 • Karta Uczestnika – Teatr Jednego Aktora pobierz
 
Warszawa, dnia, 28 lutego 2018 roku

PT Wojewódzcy Organizatorzy 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Nieoczekiwanie zakłócony został utrwalony przez lata i sprawnie realizowany tryb organizacji OKR – już po ogłoszeniu regulaminu 63. edycji okazało się, że wprowadzono nowe procedury ochrony danych UE RODO. Między innymi – przez odpowiednie zapisy w regulaminie oraz karcie zgłoszenia – należy uzyskać od uczestników zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w materiałach konkursowych, a także poinformować o przysługującym uczestnikowi prawie dostępu do swoich danych i żądania uzupełnień, uaktualnień bądź wstrzymania przetwarzania oraz usunięcia,

Te nowe procedury były wcześniej zapowiedziane, ale w sposób zdecydowanie niewystarczający nagłośnione – wolno tak twierdzić, bo z ogłoszonych badań wynika, że zaledwie 15% przedsiębiorstw jest gotowych do wdrożenia wprowadzonych reguł.

Otrzymaliśmy w tej sprawie dość alarmujące zapytania organizatorów różnych szczebli Konkursu. Podjęliśmy działania na rzecz wyjaśnienia sytuacji. W początkach lutego złożyliśmy stosowne pismo w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wskazując na niesione nowymi przepisami poważne obciążenia organizatorów wielu inicjatyw kulturalnych, proponując zapewnienie pomocy prawnej Ministerstwa w zakresie interpretacji przepisów w sposób zgodny z ustawami. Naszemu wnioskowi nadano właściwy bieg administracyjno-prawny. TKT korzysta z opieki i wsparcia wyspecjalizowanej kancelarii prawnej – również tam prosiliśmy o pomoc w znalezieniu rozwiązania.

Wspomniane wyżej nowe procedury zaczną obowiązywać od 26 maja 2018 roku. W obecnej edycji Konkursu kolejne etapy do wojewódzkich włącznie, zakończą się przed tą datą. Daje to nam szanse stosunkowo mało komplikującego wdrożenia najważniejszych elementów. W Regulaminie wprowadzona została informacja o konieczności zgody uczestnika na niezbędne działania organizatora, podlegające regulacjom wynikającym z przepisów o ochronie danych osobowych (dział I punkt 1b). W Karcie zgłoszenia uczestnika umieszczone zostały powiadomienia odpowiadające wymagalnym ustanowieniom prawa – wyłożyliśmy je w I akapicie niniejszego pisma. Według uzyskanych przez Towarzystwo informacji prawnych, te niezbędne działania stanowią wystarczającą podstawę do odpowiadającego wymaganiom trybu przeprowadzenia 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Z pewnością jest to wyjście na ten rok, przyszłość przyniesie kolejne niejasności i utrudnienia – na ich pokonanie będziemy wszelako mieli więcej czasu, liczymy też na dobre skutki naszej prośby o aktywność Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do tego pisma dołączamy zmodyfikowane, odpowiadające nowym zasadom, wersje Regulaminu oraz Karty zgłoszenia.

Z wyrazami szacunku

Lech Śliwonik

Prezes TKT

 • Regulamin 63 OKR:  pobierz
 • Karta Uczestnika   pobierz
 • Karta Uczestnika – Poezja Śpiewana  pobierz
 • Karta Uczestnika – Teatr Jednego Aktora pobierz

Jedna odpowiedź do wpisu “63 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski”

 1. Ira pisze:

  Kiedy przegląd wojewódzki OKR?

Zobacz również: