32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna – Żary 2022

32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna - Żary 2022

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatrów Tańca Żarskiego ...

Więcej...

XV AKCJA FOTOGRAFICZNA „24 SIERPNIA… W ŻARACH”

24 sierpnia...w Żarach

 

REGULAMIN AKCJI FOTOGRAFICZNEJ …

  • Sfotografuj życie mieszkańców miasta Żary:  swojej rodziny, przyjaciół, sąsiadów i społeczności, w której żyjesz albo jesteś gościem.
  • Sfotografuj życie rodzinne, pracę, wypoczynek mieszkańców miasta

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem akcji może być  każdy fotografujący, mieszkaniec miasta, gość z zagranicy oraz Polski kto:

  1. Zgłosi chęć udziału w akcji w terminie do dnia 24 sierpnia 2020 do godziny 10.00  elektronicznie, wypełniając formularz znajdujący się poniżej.
  2. Dokona wpłaty wpisowego w wysokości 30 PLN na konto Żarskiego Domu Kultury:
    PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404  (w tytule wpłaty proszę wpisać : „Akcja 24, imię i nazwisko”)
  3. Przybędzie (w miarę możliwości ) do siedziby Żarskiego Domu Kultury w dniu 24.08.2020 o godzinie 11.oo na spotkanie inaugurujące XIV Akcję Fotograficzną „24 sierpnia… w Żarach „
  4. Wykona zdjęcia w dniu  24.08.2020 w Żarach.
  5. Do dnia 26.08.2020 do godziny 24.00 prześle na adres mailowy  akcja@dkzary.pl  maksymalnie 6 zdjęć zgłoszonych  do konkursu w formacie TIFF, JPG lub PNG (w treści maila poda imię i nazwisko) lub dostarczy do Żarskiego Domu Kultury na płycie CDR  albo na pendrive w dniu 26.08.2020 do godziny 15.30 (do płyty proszę dołączyć dane adresowe: imię i nazwisko, adres, mail, ew. numer telefonu).
  6.  

Organizatorzy na podstawie dostarczonego materiału wykonają 6 odbitek prac fotograficznych zgłoszonych do konkursu i wystawy. Akcja ma charakter konkursowy. Oceny dokona Jury powołane przez organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających warunków regulaminu. Przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymują dyplom uczestnictwa. Prace zgłoszone  do konkursu przechodzą na własność ŻDK. Ogłoszenie wyników oraz wernisaż wystawy odbędą się we wrześniu 2020, o czym poinformujemy na stronie dkzary.pl

Formularz zgłoszeniowy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszenia przez Żarski Dom Kultury , Żary, ul. Wrocławska 7, w celu realizacji XV Akcji Fotograficznej „24 sierpnia… w Żarach 2020”. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail iod@dkzary.pl lub pisemnie na adres Żarski Dom Kultury, 68-200 Żary, Wrocławska 7.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres zamieszkania (wymagane)

Numer Telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Akceptuje powyższy regulamin