„Pustka.Pustynia.Nic.” Spektakl Wrocławskiego Teatru Pantomimy

Pustka.Pustynia.Nic. Spektakl Wrocławskiego Teatru Pantomimy

Drodzy Państwo. Zadać Gombrowiczowi cios! Zrobić z Gombrowicza pantomimę! Odebrać mu słowa i zostawić tylko ciała, ciała uwikłane w inne ciała! Człowieka postawić ...

Więcej...

„Tożsamość Wila” spektakl Teatru Ludowego z Krakowa

Tożsamość Wila spektakl Teatru Ludowego z Krakowa

Opis spektaklu: Kucharka z Kombinatu, Ronald Reagan i Lenin na jednej scenie. Niemożliwe? A jednak! Znane z absurdalnego poczucia humoru siostry – Gabriela i Monika Muskały - w ...

Więcej...

XLII Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny ” Żary 2018

XLII Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki Salon Jesienny Żary 2018

 Burmistrz Miasta Żary,  Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Żarski Dom Kultury  zapraszają do udziału w: XLII  OTWARTYM WOJEWÓDZKIM   ...

Więcej...

XXVIII Krajowy Salon Fotografii Artystycznej – Żary 2018

XXVIII Krajowy Salon Fotografii Artystycznej - Żary 2018

 Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom Kultury i Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze zapraszają do udziału w: XXVIII Krajowym Salonie ...

Więcej...

XL Jubileuszowy Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny ” Żary 2016

 slider70Burmistrz Miasta Żary, Starosta Powiatu Żarskiego, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Żarski Dom Kultury  zapraszają do udziału w:

XL  OTWARTYM WOJEWÓDZKIM             KONKURSIE PLASTYKI „SALON JESIENNY” ŻARY 2016

REGULAMIN

1. Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego plastyków z terenu województwa lubuskiego. 2. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach plastycznych: rysunek, grafika, malarstwo i rzeźba. 3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  • do konkursu mogą być zgłoszone tylko prace autorskie wykonane na przestrzeni ostatnich dwóch lat, nie eksponowane na innych konkursach;
  • autor może zgłosić max. do 3 prac w każdej kategorii;
  •  tematyka prac jest dowolna;
  • w konkursie nie mogą brać udziału prace będące kopiami, replikami montażem itp. dzieł innych twórców;
  • prace powinny być odpowiednio oprawione (passe-partou, dotyczy prac miękkich, ramy, listwy) i zabezpieczone przed uszkodzeniami;
  • prace w antyramach, ze względów technicznych nie będą dopuszczone do oceny jury;
  • każda z prac powinna posiadać sygnaturę : imię, nazwisko, tytuł, data wykonania pracy, technika, kategoria konkursu;
  • prace nie spełniające powyższych kryteriów technicznych nie będą dopuszczone do oceny jury.

4. Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 30 zł, które należy wpłacić na konto ŻDK: PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404 5. Autor zobowiązany jest do złożenia czytelnie (DRUKIEM) wypełnionej karty zgłoszenia. 6. Termin nadsyłania prac – do dnia 19 października 2016r. 7. Oceny prac dokona jury w dniu 22 października 2016r. powołane przez organizatorów. 8. Otwarcie wystawy nastąpi 5 listopada 2016r. o godz. 12.00 w Salonie Wystaw Artystycznych ŻDK. 9. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne, dyplomy i katalogi. 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy. 11. Prace należy dostarczyć na adres: Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary 12. Ze względu na możliwość eksponowania wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury, prace należy odebrać w terminie od 01.03 2017 – 30.05.2017. Nieodebrane prace przechodzą na własność ŻDK. 13. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.dkzary.pl.

Regulamin w formie elektronicznej jest tutaj.  (pdf) Karta zgłoszenia jest tutaj. (d0c.)

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: