Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Zapowiedzi Imprez   /  „W trosce o nasze bezpieczeństwo” – konkurs plastyczny Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

„W trosce o nasze bezpieczeństwo” – konkurs plastyczny Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu UM Żary oraz Żarski Dom Kultury zachęca do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem

„W trosce o nasze bezpieczeństwo”.

Organizatorem Konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

CEL KONKURSU: Kształtowanie prawidłowych zachowań oraz właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce, podczas nauki i zabawy. Konkurs ma na celu zainteresowanie problemem, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także ukazanie strażaków ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo – gaśniczych. Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

UCZESTNICY KONKURSU: Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, świetlic terapeutycznych. W Konkursie uczestniczyć mogą również dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach, domach kultury, pracowniach, ogniskach pracy pozaszkolnej itp. Uczestnicy Konkursu nie mogą mieć ukończonych 18 lat. Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową, która powinna być przygotowana przez niego samodzielnie. Nie przewidujemy prac zespołowych.

Uczestnicy konkursu startują w następujących kategoriach:

  • I grupa – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,

  • II grupa – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,

  • III grupa –uczniowie gimnazjów,

  • IV grupa –uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych.

TECHNIKA I FORMAT WYKONANYCH PRAC:  Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane. Nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony, ryż itp.) oraz plasteliny. Dopuszczalny format prac konkursowych – A4, A3. Prace niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

KRYTERIA OCENY PRAC:  Zgodność z tematem, poziom artystyczny, jakość i staranność wykonania.

Informacje konkursowe: Informacje szczegółowe o Konkursie zamieszczone są na stronie internetowej Żarskiego Domu Kultury www.dkzary.pl. Koordynatorem w imieniu Żarskiego Domu Kultury jest Katarzyna Walczak – Specjalista ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, tel. 68 374 2431, email: katarzyna.walczak@dkzary.pl.

ELIMINACJE KONKURSOWE:  Termin składania prac wraz z kartami zgłoszeń upływa 31 marca 2016r. Prace należy składać w Żarskim Domu Kultury, ul. Wrocławska 7. Rozstrzygniecie konkursu i wybór prac, które zostaną zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego nastąpi 04.04.2016r. Dla laureatów przewidziane są nagrody. Protokół z posiedzenia jury zostanie zamieszczony na stronie www.dkzary.pl. www.zary.pl

INFORMACJE KOŃCOWE: W tabelce z danymi dołączonej do pracy plastycznej rodzic lub opiekun prawny składa podpis wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu oraz na wykorzystanie pracy w ww. celach. Tabelkę należy wydrukować, wypełnić oraz nakleić na odwrocie pracy konkursowej.

Skip to content