Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  konkursy   /  33 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna Żary 2023
Wojewódzka Wystawa Fotograficzna

33 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna Żary 2023

BURMISTRZ MIASTA ŻARY I ŻARSKI DOM KULTURY
REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI KULTURY  W ZIELONEJ GÓRZE

R E G U L A M I N

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu fotografii artystycznej autorów z terenu województwa lubuskiego oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

 

1. Warunki udziału:

 • Uczestnikiem wystawy może być każdy fotografujący z terenu województwa lubuskiego.
 • Tematyka i technika prac dowolna.
 • Format prac dowolny (rekomendowane: krótszy bok minimum 20 cm, maksymalny format 70×100 cm).
 • Ilość prac jest dowolna.
 • Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie (imię, nazwisko, tytuł i numer zgodny z karzgłoszenia).
 • Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 50 zł (koszt wysyłki i katalogu), które należy wpłacić na konto Żarskiego Domu Kultury – PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404,w tytule wpłaty należy wpisać: „33.WWF”.
 • Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (oryginał lub sporządzoną wg wzoru, dostępną na stronie www.dkzary.pl) oraz bankowy dowód wpłaty.
 • Prace wraz z kartą zgłoszenia i dowodem wpłaty należy przesł w płaskim i sztywnym opakowaniu przesyłką poleconą na adres:

Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary

tel. 68 374 24 13, www.dkzary.pl

 • Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną poproszone o dostarczenie prac fotograficznych również w wersji elektronicznej na adres e-mail: wwf@dkzary.pl (w temacie maila należy wpisać: 33.WWF) lub do Żarskiego Domu Kultury na nośniku pamięci.

Rekomendowane parametry zdjęcia w wersji elektronicznej: format JPG, TIFF, PNG lub BMP; rozdzielczość minimum 300 DPI na 21×29,7 cm (format A4).

2. Wojewódzka Wystawa Fotograficzna ma charakter Konkursu

 • Oceny i kwalifikacji prac do ekspozycji dokona Jury powołane przez organizatorów.

Nagrody:

 • Grand Prix – 1200 zł,
 • I nagroda 500 zł,
 • II nagroda 400 zł,
 • III nagroda 300 zł,
 • trzy wyróżnienia po 150 zł.
 • Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 • Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymają dyplom uczestnictwa i katalog.
 • Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie.

3. Terminarz

 • Przyjmowanie prac do 1 czerwca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Obrady Jury 3 czerwca 2023 r.
 • Otwarcie wystawy 1 lipca 2023 r. godz. 12.00, Salon Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu Kultury.
 • Zwrot prac do 31 maja 2024 r.

4. Uwagi końcowe

 •  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy oraz środkach społecznego przekazu w celach reklamy imprezy.
 • Najlepsze prace organizatorzy imprezy zgłoszą do udziału w 33. Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej Żary 2023.
 • Wszystkie nagrodzone prace przechodzą na własność Żarskiego Domu Kultury.
 • Żarski Dom Kultury nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w czasie przesyłki pocztowej.
 • Kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

 

Regulamin w formacie pdf 

Karta zgłoszenia w formacie PDF

Skip to content