32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna – Żary 2022

32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna - Żary 2022

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatrów Tańca Żarskiego ...

Więcej...

60 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 10-11 kwietnia 2015

Żary, dnia 16.02.2015 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że przegląd wojewódzki 60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się w dniach 10 – 11 kwietnia 2015 r. w sali widowiskowej „Luna” Żarskiego Domu Kultury, ul. Okrzei 35 i będzie ostatnim szczeblem konkursu poprzedzającym przeglądy finałowe.

Przypominamy organizatorom przeglądów powiatowych, że w przeglądzie wojewódzkim w Żarach może wziąć udział 5 uczestników – laureatów przeglądów powiatowych, prezentujących różne kategorie. Limit ten nie dotyczy przedstawicieli kategorii Teatrów Jednego Aktora. Pragniemy też zwrócić uwagę na wprowadzone zmiany w regulaminie – szczególnie na dotyczące turnieju poezji śpiewanej.

Wszelkie informacje, pliki do ściągnięcia – www.tkt.art.pl

Prosimy o przesłanie kompletu dokumentów: protokół z przeglądu powiatowego, wypełnione (czytelnie, drukowanymi literami!) karty uczestników oraz karty akredytacyjne (również osób akompaniujących wykonawcom w kat. „poezja śpiewana” oraz opiekunów, obserwatorów) w terminie do dnia 27 marca 2015 r. na adres: Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 ŻARY, tel/fax 0683742413, e-mail sekretariat@dkzary.pl, www.dkzary.pl. Akredytacje zgłoszone po obowiązującym terminie nie będą rozpatrywane.

Koszt akredytacji jednego uczestnika Konkursu lub opiekuna wynosi 160,- zł. i pokrywa go instytucja delegująca (ewentualnie uczestnicy). W ramach akredytacji organizatorzy zapewniają wyżywienie: począwszy od obiadu dnia 10 kwietnia do obiadu dnia 11 kwietnia oraz nocleg w Hotelu Janków, ul. Długosza 13 w Żarach.

Oczekujemy na Państwa przyjazd dnia 10 kwietnia od godz. 7.00 w sali widowiskowej „Luna” ŻDK, ul. Okrzei 35.

PROGRAM RAMOWY PRZEGLĄDU

10. IV. godz. 10.00 – kat. „recytacje”, „wywiedzione ze słowa” i „poezja śpiewana”;

godz. 20.00 – kat. „teatry jednego aktora”;

11. IV. godz. 9.00 – kat. „teatry jednego aktora”;

godz. 15.00 – KONCERT GALOWY

PLIKI DO POBRANIA

Karta akredytacyjna

Pismo przewodnie