Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  OKR   /  63 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

63 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Żarski Dom Kultury w Żarach uprzejmie informuje, że Powiatowy Przegląd 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się dnia 24 marca 2018 r. o godz. 11.00 w sali widowiskowej „LUNA” Żarskiego Domu Kultury, ul. Okrzei 35. Termin składania kart zgłoszenia na adres Żarskiego Domu Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 ŻARY, upływa dnia 16 marca 2018r.  Wszelkich informacji udziela Żarski Dom Kultury: tel. 683742431. Regulamin i karty zgłoszeń dostępne są poniżej:

 • Regulamin 63 OKR –  pobierz
 • Karta Uczestnika  –    pobierz
 • Karta Uczestnika – Poezja Śpiewana  pobierz
 • Karta Uczestnika – Teatr Jednego Aktora pobierz
 
Warszawa, dnia, 28 lutego 2018 roku

PT Wojewódzcy Organizatorzy 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Nieoczekiwanie zakłócony został utrwalony przez lata i sprawnie realizowany tryb organizacji OKR – już po ogłoszeniu regulaminu 63. edycji okazało się, że wprowadzono nowe procedury ochrony danych UE RODO. Między innymi – przez odpowiednie zapisy w regulaminie oraz karcie zgłoszenia – należy uzyskać od uczestników zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w materiałach konkursowych, a także poinformować o przysługującym uczestnikowi prawie dostępu do swoich danych i żądania uzupełnień, uaktualnień bądź wstrzymania przetwarzania oraz usunięcia,

Te nowe procedury były wcześniej zapowiedziane, ale w sposób zdecydowanie niewystarczający nagłośnione – wolno tak twierdzić, bo z ogłoszonych badań wynika, że zaledwie 15% przedsiębiorstw jest gotowych do wdrożenia wprowadzonych reguł.

Otrzymaliśmy w tej sprawie dość alarmujące zapytania organizatorów różnych szczebli Konkursu. Podjęliśmy działania na rzecz wyjaśnienia sytuacji. W początkach lutego złożyliśmy stosowne pismo w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wskazując na niesione nowymi przepisami poważne obciążenia organizatorów wielu inicjatyw kulturalnych, proponując zapewnienie pomocy prawnej Ministerstwa w zakresie interpretacji przepisów w sposób zgodny z ustawami. Naszemu wnioskowi nadano właściwy bieg administracyjno-prawny. TKT korzysta z opieki i wsparcia wyspecjalizowanej kancelarii prawnej – również tam prosiliśmy o pomoc w znalezieniu rozwiązania.

Wspomniane wyżej nowe procedury zaczną obowiązywać od 26 maja 2018 roku. W obecnej edycji Konkursu kolejne etapy do wojewódzkich włącznie, zakończą się przed tą datą. Daje to nam szanse stosunkowo mało komplikującego wdrożenia najważniejszych elementów. W Regulaminie wprowadzona została informacja o konieczności zgody uczestnika na niezbędne działania organizatora, podlegające regulacjom wynikającym z przepisów o ochronie danych osobowych (dział I punkt 1b). W Karcie zgłoszenia uczestnika umieszczone zostały powiadomienia odpowiadające wymagalnym ustanowieniom prawa – wyłożyliśmy je w I akapicie niniejszego pisma. Według uzyskanych przez Towarzystwo informacji prawnych, te niezbędne działania stanowią wystarczającą podstawę do odpowiadającego wymaganiom trybu przeprowadzenia 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Z pewnością jest to wyjście na ten rok, przyszłość przyniesie kolejne niejasności i utrudnienia – na ich pokonanie będziemy wszelako mieli więcej czasu, liczymy też na dobre skutki naszej prośby o aktywność Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do tego pisma dołączamy zmodyfikowane, odpowiadające nowym zasadom, wersje Regulaminu oraz Karty zgłoszenia.

Z wyrazami szacunku

Lech Śliwonik

Prezes TKT

 • Regulamin 63 OKR:  pobierz
 • Karta Uczestnika   pobierz
 • Karta Uczestnika – Poezja Śpiewana  pobierz
 • Karta Uczestnika – Teatr Jednego Aktora pobierz

Komentarzy

 • 22 lutego 2018

  Ira

  Kiedy przegląd wojewódzki OKR?

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content