ŻARSKI DOM KULTURY NIECZYNNY DO 25 MARCA

ŻARSKI DOM KULTURY NIECZYNNY DO 25 MARCA

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM ...

Więcej...

XI Akcja Fotograficzna „24 sierpnia…w Żarach „

akcja 24

Nie musisz być profesjonalistą. Weź udział w otwartej akcji fotograficznej  „24 sierpnia … w Żarach”

 • Sfotografuj  życie mieszkańców miasta Żary: swojej rodziny  i społeczności, w której żyjesz albo jesteś gościem.
 • Sfotografuj życie rodzinne,kulturalne, pracę, wypoczynek mieszkańców miasta.

Warunki uczestnictwa w akcji:

Uczestnikiem akcji może być  każdy fotografujący, mieszkaniec miasta, gość z zagranicy oraz Polski kto:

 1. Zgłosi chęć udziału w akcji w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 do godziny 11.00  elektronicznie, wypełniając formularz na stronie www.dkzary.pl/akcj24
 2. Dokona wpłaty wpisowego w wysokości 20 pln na konto Żarskiego Domu Kultury:
  PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
   (w tytule wpłaty proszę wpisać : „Akcja24 Imię i Nazwisko”)
 3. Przybędzie do siedziby Żarskiego Domu Kultury w dniu 24.08.2014 o godzinie 10.oo na spotkanie inaugurujące IX Akcję Fotograficzną „24 sierpnia…. w Żarach „
 4. Wykona zdjęcia w dniu  24.08.2014 w Żarach.
 5. Do dnia 25.08.2015 do godziny 24 prześle na adres mailowy  akcja@dkzary.pl  maksymalnie 6 zdjęć zgłoszonych  do konkursu w formacie TIFF, JPG lub PNG. (w treści maila poda imię i nazwisko), lub dostarczy do Żarskiego Domu Kultury na płycie CDR  lub na pendrive w dniu 25.08.2014 do godziny 16.00.

Organizatorzy na podstawie dostarczonego materiału wykonają 6 odbitek prac fotograficznych  zgłoszonych do konkursu i wystawy. Akcja ma charakter konkursowy. Oceny dokona Jury powołane przez organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających warunków regulaminu. Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymują dyplom uczestnictwa. Prace zgłoszone  do konkursu przechodzą na własność ŻDK.

Formularz zgłoszeniowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres zamieszkania (wymagane)

Numer Telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Akceptuje powyższy regulamin


Uwaga : prosimy o posiadanie przy sobie potwierdzenia wpłaty wpisowego podczas inauguracji  akcji 24 września 2015 o godzinie 11 w siedzibie ŻDK w Żarach ulica Wrocławska 7 .

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: