Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Zapowiedzi Imprez   /  III Konkurs plastyczny dla seniorów
Konkurs-Plastyczny-dla-seniorów

III Konkurs plastyczny dla seniorów

Regulamin III Konkursu plastycznego dla seniorów

PO PROSTU MALUJ”

KWIECIEŃ 2023

Drodzy Seniorzy,

utrwalcie w Waszych pracach zdarzenia, fragmenty natury, portrety bliskich Wam osób, interesujące przedmioty, światło na powierzchni wody, impresje związane z porami roku. Zilustrujcie wybrany wiersz lub utwór muzyczny. Tematów jest mnóstwo – wybór należy do Was. Poddajcie się swobodnemu procesowi tworzenia, zgodnie z Waszą wrażliwością i bez lęku przed efektami. Celem konkursu jest: rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych seniorów oraz motywowanie do rozwijania pasji artystycznych.

Konkurs kierowany jest do osób w wieku 60 +.

Kategorie:

1. Malarstwo: prace autorskie we wszelkich technikach malarskich takich jak: akryl, farby olejne, akwarela, pastel itp.

PRACA KONKURSOWA

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria

b. rozmiar – dowolny

c. forma i technika – odpowiednia do kategorii

2. Każda praca plastyczna powinna być opisana: imię i nazwisko, nr telefonu i adres autora/autorki, tytuł pracy

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

1. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne i bezpłatne.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Prace konkursowe należy przesyłać lub osobiście dostarczyć w terminie do 10.05. 2023r.

adres i numer kontaktowy:

Żarski Dom Kultury

68-200 Żary

ul. Wrocławska 7

tel.68 374 24 13

4. W konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki zgodne z regulaminem i nadesłane lub dostarczone w wyznaczonym terminie.

5. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinny się znaleźć dopiski: praca na konkurs ”Po prostu maluj” .W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską o zachowaniu terminów decyduje data stempla pocztowego

6 Do pracy konkursowej powinna być dołączona podpisana Karta Zgłoszenia, stanowiąca załącznik do tego regulaminu.

OCENA I EKSPOZYCJA PRAC

1. Oceny nadesłanych form plastycznych, dokona trzyosobowa komisja konkursowa składająca się ze specjalistów w zakresie malarstwa.

2. Ogłoszenie wyników w formie elektronicznej nastąpi do dnia 15.05. 2023r. Na stronie internetowej ŻDK wwwdkzary.pl

3. Organizator przewiduje ekspozycję wszystkich nadesłanych prac i wernisaż połączony z oficjalnym ogłoszeniem wyników i wyróżnieniem najlepszych prac.

Termin wydarzenia zostanie ustalony w kwietniu, o czym powiadomimy na stronie ŻDK.

DANE OSOBOWE

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:

a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

, b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.

2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

 

Regulamin i karta zgłoszenia jest tutaj

Skip to content