Żarskie inicjatywy Kulturalne

Żarskie inicjatywy Kulturalne

REGULAMIN KONKURSU „ŻARSKIE INICJATYWY KULTURALNE” I. ...

Więcej...

31 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna Żary 2021

31 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna Żary 2021

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

Komunikat w sprawie Lubuskiego Festiwalu Piosenki

Szanowni Państwo, informujemy, że ze względu ...

Więcej...

IX akcja fotograficzna „24 Sierpnia …..w Żarach”

Nie musisz być profesjonalistą. Weź udział w otwartej akcji fotograficznej  „24 sierpnia … w Żarach”

  • Sfotografuj  życie mieszkańców miasta Żary: swojej rodziny  i społeczności, w której żyjesz albo jesteś gościem.
  • Sfotografuj życie rodzinne,kulturalne, pracę, wypoczynek mieszkańców miasta.

Warunki uczestnictwa w akcji:

Uczestnikiem akcji może być  każdy fotografujący, mieszkaniec miasta, gość z zagranicy oraz Polski kto:

  1. Zgłosi chęć udziału w akcji w terminie do dnia 24 sierpnia do godziny 11.00  elektronicznie, wypełniając formularz poniżej.
  2. Dokona wpłaty wpisowego w wysokości 20 pln na konto Żarskiego Domu Kultury PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404  (w tytule wpłaty proszę wpisać : „Akcja24 Imię i Nazwisko”)
  3. Przybędzie do siedziby Żarskiego Domu Kultury w dniu 24.08.2014 o godzinie 11.oo na spotkanie inaugurujące IX Akcję Fotograficzną „24 sierpnia…. w Żarach „
  4. Wykona zdjęcia w dniu  24.08.2014 w Żarach.
  5. Do dnia 25.08.2014 do godziny 24 prześle na adres mailowy  akcja@dkzary.pl  maksymalnie 6 zdjęć zgłoszonych  do konkursu w formacie TIFF, JPG lub PNG. (w treści maila poda imię i nazwisko), lub dostarczy do Żarskiego Domu Kultury na płycie CDR  lub na pendrive w dniu 25.08.2014 do godziny 16.00.

Organizatorzy na podstawie dostarczonego materiału wykonają 6 odbitek prac fotograficznych  zgłoszonych do konkursu i wystawy. Akcja ma charakter konkursowy. Oceny dokona Jury powołane przez organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających warunków regulaminu. Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymują dyplom uczestnictwa. Prace zgłoszone  do konkursu przechodzą na własność ŻDK. Ogłoszenie wyników  i otwarcie wystawy  nastąpi podczas Dni Żar na Stadionie Syrena w dniu  29.08.2014 o godzinie 14.00.

Formularz zgłoszeniowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres zamieszkania (wymagane)

Numer Telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Akceptuje powyższy regulamin


Uwaga : prosimy o posiadanie przy sobie potwierdzenia wpłaty wpisowego podczas inauguracji  akcji 24 września 2014 o godzinie 11 w siedzibie ŻDK w Żarach ulica Wrocławska 7 .

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: