Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Regulaminy Zgłoszenia   /  Kolaboracja z dźwiękiem 24 – regulamin
kolaboracja 24

Kolaboracja z dźwiękiem 24 – regulamin

Regulamin Konkursu Zespołów Muzycznych

Kolaboracja z Dźwiękiem” vol. 3

 

 

1. Organizatorem przeglądu jest Żarski Dom Kultury z siedzibą w Żarach na ul. Wrocławska 7

2. Konkurs adresowany jest do zespołów niezależnych, wykonujących własny repertuar oparty o szeroko rozumianą muzykę rockową.

3. Konkurs odbędzie się 10 sierpnia 2024 r.

4. Próby do koncertów konkursowych odbędą się tego samego dnia. Mogą w tej kwestii nastąpić zmiany zgodnie z potrzebami organizatorów lub zespołów.

5. Celem konkursu jest popularyzacja muzyki, promowanie twórczości zespołów, prezentacja umiejętności muzyków z różnych środowisk oraz inspirowanie do podejmowania działań o charakterze artystycznym.

5. Kolejność prezentacji ustala organizator. Kolejność może być dostosowana, po uprzedniej konsultacji z zespołami i organizatorem

6. Zespoły konkursowe powinny zgłosić się na miejsce przeglądu w dniu konkursu.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie internetowo mp3 lub link do odsłuchania utworów pod adres kolaboracja24@dkzary.pl wraz z elektronicznym zgłoszeniem. WAŻNE: W tytule maila wpisz nazwę zespołu. W wiadomości napisz jaki rodzaj muzyki gracie, podaj nam link do YouTube lub innego medium z waszą muzyką, możesz też podać Facebook celem późniejszej promocji. Zgłoszenia prosimy wysyłać do dn. 31.05.24.

8. Nagrania podlegają ocenie i weryfikacji przez organizatora. Do II-go etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych 5 zespołów a każdy zespół zakwalifikowany do tego etapu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł.

9. Powiadomienie uczestników o zakwalifikowaniu się do II etapu nastąpi pocztą elektroniczną do dnia 21.06.24.

10. Maksymalny czas na scenie dla każdego wykonawcy to 40 minut (razem z podłączeniem, próbą dźwięku oraz odłączeniem sprzętu zespołu).

11. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie, wzmacniacze instrumentalne i zestaw perkusyjny.

12. Muzycy używają własnych instrumentów. Mogą też używać własnych wzmacniaczy, efektów gitarowych oraz elementów perkusji, takich jak stopa, werbel i talerze.

13. Uczestnicy biorący udział w Konkursie będą oceniani przez Jury, powołane przez organizatora.

14. Werdykt Jury jest ostateczny.

15. Wszelkie sporne kwestie dotyczące tego regulaminu rozstrzyga organizator.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagród innego, niż wskazany regulaminie, zgodnie ze wskazaniami Jury

17. Każdy zespół wyraża zgodę na rejestrację koncertu w formie audio, wideo i foto. Zespół uczestniczący w przeglądzie wyraża zgodę na publikację materiału w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem mediów, bez roszczenia o prawa do materiału. Organizator, na prośbę może udostępnić zespołom nagrania koncertu do celów promocyjnych.

18. Nadesłanych materiałów nie zwracamy.

19. Zespoły przyjeżdżają na koszt własny.

20. FESTIWAL ZAKOŃCZY KONCERT GWIAZDY WIECZORU CZYLI DR MISIO

 

 

regulamin w formacie PDF 

 

Regulamin Kolaboracja z dźwiękiem kolaboracja 24

Skip to content