XXXI Krajowy Salon Fotografii Artystycznej – ŻARY 2021 – protokół

XXXI Krajowy Salon Fotografii Artystycznej - ŻARY 2021 - protokół

PROTOKÓŁ z posiedzenia Jury XXXI Krajowego ...

Więcej...

Spektrum – w wykonaniu Teatrów Tańca ŻDK

Spektrum - w wykonaniu Teatrów Tańca ŻDK

Żarski Dom Kultury zaprasza na ...

Więcej...

Zostań wolontariuszem WOSP 2022 .

Zostań wolontariuszem WOSP 2022 .

Przejrzyj na oczy – 30. ...

Więcej...

Konkurs na szopkę Bożonarodzeniową

Konkurs na szopkę Bożonarodzeniową

Żarski Dom Kultury ogłasza konkurs ...

Więcej...

Koncert Świąteczny – Halina Młynkowa

Koncert Świąteczny - Halina Młynkowa

Żarski Dom Kultury zaprasza na ...

Więcej...

Miejski Festiwal Kolęd i Pastorałek Żary 2021

Miejski Festiwal Kolęd i Pastorałek Żary 2021

Żarski Dom Kultury  zaprasza do ...

Więcej...

Koncert zespołu Raz Dwa Trzy

Koncert zespołu Raz Dwa Trzy

Żarski Dom Kultury zaprasza ma ...

Więcej...

Konkurs na szopkę Bożonarodzeniową

Konkurs na szopkę Bozonarodzeniową

Żarski Dom Kultury ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół na szopkę bożonarodzeniową. Szczegóły poniżej:

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów szkół na szopkę bożonarodzeniową

Założenia ogólne:

Organizatorem konkursu jest Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, tel. 68 374 24 13, e-mail: sekretariat@dkzary.pl , 68-200 Żary.

Cele konkursu:

 • promocja tradycji ludowych, typowych dla naszego kręgu kulturowego

 • promocja twórczości dzieci i młodzieży szkolnej, zamieszkujących teren gminy Żary

 • pobudzanie kreatywności adresatów konkursu, doskonalenie ich zdolności manualnych oraz zmysłu estetycznego

 • nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi

 • wychowywanie do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych

 • promocja SWA wśród nowych pokoleń

Adresaci konkursu:

Konkurs kierujemy do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, znajdujących się na terenie gminy Żary.

Zadanie konkursowe:

Zadaniem uczestników będzie własnoręczne wykonanie szopki bożonarodzeniowej. Z dostarczonych prac powstanie wystawa czasowa, którą będzie można oglądać w Salonie Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu Kultury.

Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnik musi być uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, mieszczącej się na terenie gminy Żary o statusie miejskim.

 • Zadaniem uczestnika jest samodzielne wykonanie szopki bożonarodzeniowej z dowolnych materiałów, pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna prawnego.

 • Uczestnik ma obowiązek dostarczyć szopkę do organizatora, nie przekraczając wyznaczonych terminów. Prace napływające po jego upływie nie będą brane pod uwagę.

 • Praca konkursowa powinna być opatrzona załączoną do regulaminu metryczką, zawierającą następujące informacje:

  – imię i nazwisko uczestnika
  – wiek
  – nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik, klasa
  – imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna przygotowującego uczestnika do konkursu
  – nr telefonu oraz/lub adres e-mail ww. nauczyciela/opiekuna
  – technika wykonania (materiały użyte do wykonania szopki)

 • Prace można dostarczać do Salonu Wystaw Artystycznych pl. Rynek 17, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Salonu:

  poniedziałek: 10:00-17:00
  wtorek: 12:30-17:00
  środa: 10:00-17:00
  czwartek: 12:00-17:00
  piątek: 10:00-17:00

Ocena prac konkursowych:

 1. Nadesłane szopki zostaną ocenione przez powołane w tym celu jury. Ocenie podlegać będą przede wszystkim:

  – staranność i estetyczność wykonania
  – solidność konstrukcji
  – pomysłowość w podejściu do tematu konkursu (zachęcamy do twórczego i świeżego ujęcia zadanej tematyki!)

Zadaniem jury będzie również zakwalifikowanie prac do wystawy pokonkursowej (można zakwalifikować się do wystawy nawet, jeśli praca nie zostanie nagrodzona).

Jury może przyznać I, II i III nagrodę oraz wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas I-III
 • uczniowie klas IV-VI
 • uczniowie klas VII-VIII
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych
 •  

Zobowiązania Organizatora:

Organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestników o zdobyciu nagrody, wyróżnienia bądź o zakwalifikowaniu się na wystawę pokonkursową do 13 grudnia 2021, zarówno za pośrednictwem dostępnych mediów społecznościowych (Facebook, Instagram), strony internetowej www.dkzary.pl oraz na podany nr telefonu lub adres e-mail opiekuna/nauczyciela. Zapewnia też nagrody rzeczowe.

Obowiązujące terminy:

 • ostateczny termin nadsyłania prac: ostateczny termin nadsyłania prac: 10 grudnia 2021 r. do godz. 16:30
 • obrady jury i ogłoszenie wyników: 13 grudnia 2021
 • wystawa pokonkursowa czynna: od 17 grudnia 2021 w Salonie Wystaw Artystycznych, pl. Rynek 17

(Uwaga: w razie niesprzyjającej sytuacji pandemicznej Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z gali i do skorzystania z innego sposobu wręczenia nagród, dostosowanego do ewentualnych obostrzeń).

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania w formacie PDF  jest tutaj

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: