Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Regulaminy Zgłoszenia   /  Konkurs na szopkę Bożonarodzeniową

Konkurs na szopkę Bożonarodzeniową

Konkurs na szopkę Bozonarodzeniową

Żarski Dom Kultury ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół na szopkę bożonarodzeniową. Szczegóły poniżej:

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów szkół na szopkę bożonarodzeniową

Założenia ogólne:

Organizatorem konkursu jest Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, tel. 68 374 24 13, e-mail: sekretariat@dkzary.pl , 68-200 Żary.

Cele konkursu:

 • promocja tradycji ludowych, typowych dla naszego kręgu kulturowego

 • promocja twórczości dzieci i młodzieży szkolnej, zamieszkujących teren gminy Żary

 • pobudzanie kreatywności adresatów konkursu, doskonalenie ich zdolności manualnych oraz zmysłu estetycznego

 • nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi

 • wychowywanie do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych

 • promocja SWA wśród nowych pokoleń

Adresaci konkursu:

Konkurs kierujemy do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, znajdujących się na terenie gminy Żary.

Zadanie konkursowe:

Zadaniem uczestników będzie własnoręczne wykonanie szopki bożonarodzeniowej. Z dostarczonych prac powstanie wystawa czasowa, którą będzie można oglądać w Salonie Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu Kultury.

Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnik musi być uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, mieszczącej się na terenie gminy Żary o statusie miejskim.

 • Zadaniem uczestnika jest samodzielne wykonanie szopki bożonarodzeniowej z dowolnych materiałów, pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna prawnego.

 • Uczestnik ma obowiązek dostarczyć szopkę do organizatora, nie przekraczając wyznaczonych terminów. Prace napływające po jego upływie nie będą brane pod uwagę.

 • Praca konkursowa powinna być opatrzona załączoną do regulaminu metryczką, zawierającą następujące informacje:

  – imię i nazwisko uczestnika
  – wiek
  – nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik, klasa
  – imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna przygotowującego uczestnika do konkursu
  – nr telefonu oraz/lub adres e-mail ww. nauczyciela/opiekuna
  – technika wykonania (materiały użyte do wykonania szopki)

 • Prace można dostarczać do Salonu Wystaw Artystycznych pl. Rynek 17, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Salonu:

  poniedziałek: 10:00-17:00
  wtorek: 12:30-17:00
  środa: 10:00-17:00
  czwartek: 12:00-17:00
  piątek: 10:00-17:00

Ocena prac konkursowych:

 1. Nadesłane szopki zostaną ocenione przez powołane w tym celu jury. Ocenie podlegać będą przede wszystkim:

  – staranność i estetyczność wykonania
  – solidność konstrukcji
  – pomysłowość w podejściu do tematu konkursu (zachęcamy do twórczego i świeżego ujęcia zadanej tematyki!)

Zadaniem jury będzie również zakwalifikowanie prac do wystawy pokonkursowej (można zakwalifikować się do wystawy nawet, jeśli praca nie zostanie nagrodzona).

Jury może przyznać I, II i III nagrodę oraz wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas I-III
 • uczniowie klas IV-VI
 • uczniowie klas VII-VIII
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych
 •  

Zobowiązania Organizatora:

Organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestników o zdobyciu nagrody, wyróżnienia bądź o zakwalifikowaniu się na wystawę pokonkursową do 13 grudnia 2021, zarówno za pośrednictwem dostępnych mediów społecznościowych (Facebook, Instagram), strony internetowej www.dkzary.pl oraz na podany nr telefonu lub adres e-mail opiekuna/nauczyciela. Zapewnia też nagrody rzeczowe.

Obowiązujące terminy:

 • ostateczny termin nadsyłania prac: ostateczny termin nadsyłania prac: 10 grudnia 2021 r. do godz. 16:30
 • obrady jury i ogłoszenie wyników: 13 grudnia 2021
 • wystawa pokonkursowa czynna: od 17 grudnia 2021 w Salonie Wystaw Artystycznych, pl. Rynek 17

(Uwaga: w razie niesprzyjającej sytuacji pandemicznej Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z gali i do skorzystania z innego sposobu wręczenia nagród, dostosowanego do ewentualnych obostrzeń).

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania w formacie PDF  jest tutaj

Skip to content