32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna – Żary 2022

32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna - Żary 2022

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatrów Tańca Żarskiego ...

Więcej...

PRO ARTE w Żarskim Domu Kultury

PRO ARTE w Żarskim Domu Kultury

Informacja  o  programie Promocji Twórczej ...

Więcej...

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Żarski  Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży.

„Pokaż, co potrafisz?”

„Ilustracja świata”

poniżej regulamin i karta zgłoszenia:

REGULAMIN I KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

„POKAŻ, CO POTRAFISZ?”

„ Ilustracja świata”

 1.  Organizator:

Żarski Dom Kultury
ul. Wrocławska 7
68-200 Żary
tel.68 374 24 13

II. Cele konkursu:

 • prezentacja umiejętności w zakresie rysunku i malarstwa
 • wykazanie się kreatywnością
 • pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej
 • zachęcenie młodych twórców do obserwacji świata przyrody, zwierząt, architektury, zjawisk atmosferycznych, pór roku itp.

III. Miejsce i termin

 • Nadesłanie prac do 30 czerwca 2021 roku na adres:
  Żarski Dom Kultury
  ul. Wrocławska 7
  68-200 Żary
  z dopiskiem „Pokaż co potrafisz?”– konkurs plastyczny
 • Ogłoszenie wyników laureatów konkursu: 2 lipca 2021 na stronie internetowej www.dkzary.pl oraz Facebooku.
 • Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną wysłane pocztą.

IV. Uczestnicy

 • dzieci i młodzież działająca w domach kultury, szkołach, świetlicach, placówkach wychowawczych i innych, oraz zgłoszenia indywidualne z terenu powiatu żarskiego
 • kategorie wiekowe (o kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika)

7-9 lat

10-13 lat

14-17 lat

V. Zasady uczestnictwa

Techniki i forma prac:

 •  rysunek,
 • malarstwo,
 • format prac: A4-A3

Na odwrocie pracy konkursowej należy nakleić czytelnie wypełnioną kartę informacyjną .

Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowo wypełniona „Karta zgłoszenia” oraz zgody i oświadczenia dot. danych osobowych i wizerunku, podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika .

VI. Kryteria oceny prac

 • kreatywność i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu
 • ogólna estetyka
 • stopień opanowania wybranej techniki plastycznej

VII. Zasady organizacyjne

 • wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora. Prac nie zwracamy. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem konkursu, istnieje możliwość odbioru prac najpóźniej od 2 lipca 2021r.
 • Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o uczestnikach i laureatach konkursu, na stronie internetowej www.dkzary.pl oraz Facebooku.
 • Dane dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Klauzula Informacyjna dołączona do regulaminu.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgód dotyczących ochrony danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

do pobrania: 

 

 

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: