Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Regulaminy Zgłoszenia   /  Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Żarski  Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży.

„Pokaż, co potrafisz?”

„Ilustracja świata”

poniżej regulamin i karta zgłoszenia:

REGULAMIN I KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

„POKAŻ, CO POTRAFISZ?”

„ Ilustracja świata”

 1.  Organizator:

Żarski Dom Kultury
ul. Wrocławska 7
68-200 Żary
tel.68 374 24 13

II. Cele konkursu:

 • prezentacja umiejętności w zakresie rysunku i malarstwa
 • wykazanie się kreatywnością
 • pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej
 • zachęcenie młodych twórców do obserwacji świata przyrody, zwierząt, architektury, zjawisk atmosferycznych, pór roku itp.

III. Miejsce i termin

 • Nadesłanie prac do 30 czerwca 2021 roku na adres:
  Żarski Dom Kultury
  ul. Wrocławska 7
  68-200 Żary
  z dopiskiem „Pokaż co potrafisz?”– konkurs plastyczny
 • Ogłoszenie wyników laureatów konkursu: 2 lipca 2021 na stronie internetowej www.dkzary.pl oraz Facebooku.
 • Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną wysłane pocztą.

IV. Uczestnicy

 • dzieci i młodzież działająca w domach kultury, szkołach, świetlicach, placówkach wychowawczych i innych, oraz zgłoszenia indywidualne z terenu powiatu żarskiego
 • kategorie wiekowe (o kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika)

7-9 lat

10-13 lat

14-17 lat

V. Zasady uczestnictwa

Techniki i forma prac:

 •  rysunek,
 • malarstwo,
 • format prac: A4-A3

Na odwrocie pracy konkursowej należy nakleić czytelnie wypełnioną kartę informacyjną .

Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowo wypełniona „Karta zgłoszenia” oraz zgody i oświadczenia dot. danych osobowych i wizerunku, podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika .

VI. Kryteria oceny prac

 • kreatywność i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu
 • ogólna estetyka
 • stopień opanowania wybranej techniki plastycznej

VII. Zasady organizacyjne

 • wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora. Prac nie zwracamy. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem konkursu, istnieje możliwość odbioru prac najpóźniej od 2 lipca 2021r.
 • Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o uczestnikach i laureatach konkursu, na stronie internetowej www.dkzary.pl oraz Facebooku.
 • Dane dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Klauzula Informacyjna dołączona do regulaminu.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgód dotyczących ochrony danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

do pobrania: 

 

 

Skip to content