Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

XV AKCJA FOTOGRAFICZNA „24 SIERPNIA… W ŻARACH”

  /    /  XV AKCJA FOTOGRAFICZNA „24 SIERPNIA… W ŻARACH”

24 sierpnia...w Żarach

 

REGULAMIN AKCJI FOTOGRAFICZNEJ …

 • Sfotografuj życie mieszkańców miasta Żary:  swojej rodziny, przyjaciół, sąsiadów i społeczności, w której żyjesz albo jesteś gościem.
 • Sfotografuj życie rodzinne, pracę, wypoczynek mieszkańców miasta

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem akcji może być  każdy fotografujący, mieszkaniec miasta, gość z zagranicy oraz Polski kto:

 1. Zgłosi chęć udziału w akcji w terminie do dnia 24 sierpnia 2020 do godziny 10.00  elektronicznie, wypełniając formularz znajdujący się poniżej.
 2. Dokona wpłaty wpisowego w wysokości 30 PLN na konto Żarskiego Domu Kultury:
  PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404  (w tytule wpłaty proszę wpisać : „Akcja 24, imię i nazwisko”)
 3. Przybędzie (w miarę możliwości ) do siedziby Żarskiego Domu Kultury w dniu 24.08.2020 o godzinie 11.oo na spotkanie inaugurujące XIV Akcję Fotograficzną „24 sierpnia… w Żarach „
 4. Wykona zdjęcia w dniu  24.08.2020 w Żarach.
 5. Do dnia 26.08.2020 do godziny 24.00 prześle na adres mailowy  akcja@dkzary.pl  maksymalnie 6 zdjęć zgłoszonych  do konkursu w formacie TIFF, JPG lub PNG (w treści maila poda imię i nazwisko) lub dostarczy do Żarskiego Domu Kultury na płycie CDR  albo na pendrive w dniu 26.08.2020 do godziny 15.30 (do płyty proszę dołączyć dane adresowe: imię i nazwisko, adres, mail, ew. numer telefonu).
 6.  

Organizatorzy na podstawie dostarczonego materiału wykonają 6 odbitek prac fotograficznych zgłoszonych do konkursu i wystawy. Akcja ma charakter konkursowy. Oceny dokona Jury powołane przez organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających warunków regulaminu. Przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymują dyplom uczestnictwa. Prace zgłoszone  do konkursu przechodzą na własność ŻDK. Ogłoszenie wyników oraz wernisaż wystawy odbędą się we wrześniu 2020, o czym poinformujemy na stronie dkzary.pl

Formularz zgłoszeniowy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszenia przez Żarski Dom Kultury , Żary, ul. Wrocławska 7, w celu realizacji XV Akcji Fotograficznej „24 sierpnia… w Żarach 2020”. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail iod@dkzary.pl lub pisemnie na adres Żarski Dom Kultury, 68-200 Żary, Wrocławska 7.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane)

  Numer Telefonu (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Akceptuje powyższy regulamin

  Skip to content