32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna – Żary 2022

32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna - Żary 2022

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatrów Tańca Żarskiego ...

Więcej...

PRO ARTE w Żarskim Domu Kultury

PRO ARTE w Żarskim Domu Kultury

Informacja  o  programie Promocji Twórczej ...

Więcej...

„Pędzlem czy szydełkiem?” konkurs dla seniorów

konkurs pędzel czy szydełkoŻDK zaprasza seniorów do udziału w konkursie plastycznym:

„PĘDZEL CZY SZYDEŁKO?”

Celem konkursu jest: rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych seniorów oraz motywowanie do rozwijania pasji artystycznych.
Konkurs kierowany jest do osób w wieku 60 +.

Kategorie:

 1. Malarstwo: prace plastyczne, autorskie (nie kopie) we wszelkich technikach malarskich takich jak: akryl, farby olejne, akwarela, pastel itp.
 2. Rękodzieło: techniki zdobnicze i rękodzielnicze: decoupage, haft, szydełkowanie, itp.

PRACA KONKURSOWA

 1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
  a. temat pracy konkursowej -dowolny
  b. rozmiar – dowolny
  c. forma i technika – odpowiednia do kategorii
  d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
 2. Każda praca plastyczna powinna być opisana: imię i nazwisko, nr telefonu i adres autora/autorki, tytuł pracy

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Prace konkursowe należy przesyłać lub osobiście dostarczyć w terminie od 29.04 2021 do 11.06.2021 .
  adres i numer kontaktowy
  Żarski Dom Kultury
  68-200 Żary
  ul.Wrocławska 7
  tel.68 374 24 13
 4. Każda osoba może zgłosić jedną pracę w każdej kategorii
 5. W konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki zgodne z regulaminem i nadesłane lub dostarczone w wyznaczonym terminie.
 6. W przypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinny się znaleźć dopiski: praca na konkurs „PĘDZLEM CZY SZYDEŁKIEM?” O zachowaniu terminów decyduje data stempla pocztowego.
 7. Do pracy konkursowej powinna być dołączona podpisana Karta Zgłoszenia, stanowiąca załącznik do tego regulaminu.

OCENA I EKSPOZYCJA PRAC

 1. Oceny nadesłanych form plastycznych, dokona trzyosobowa komisja konkursowa składająca się ze specjalistów w zakresie plastyki i rękodzieła.
 2. Ogłoszenie wyników w formie elektronicznej nastąpi do dnia 15.06.2021, na stronie internetowej ŻDK wwwdkzary.pl
 3. Organizator przewiduje ekspozycję wszystkich nadesłanych prac i wernisaż połączony z oficjalnym ogłoszeniem wyników i wyróżnieniem najlepszych prac. Termin wydarzenia zostanie ustalony w czerwcu, o czym powiadomimy na stronie wwwdkzary.pl

DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
 • przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora
 • Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

do pobrania REGULAMIN + KARTA ZGŁOSZENIA

 

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: