Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Regulaminy Zgłoszenia   /  „Pędzlem czy szydełkiem?” konkurs dla seniorów

„Pędzlem czy szydełkiem?” konkurs dla seniorów

konkurs pędzel czy szydełkoŻDK zaprasza seniorów do udziału w konkursie plastycznym:

„PĘDZEL CZY SZYDEŁKO?”

Celem konkursu jest: rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych seniorów oraz motywowanie do rozwijania pasji artystycznych.
Konkurs kierowany jest do osób w wieku 60 +.

Kategorie:

 1. Malarstwo: prace plastyczne, autorskie (nie kopie) we wszelkich technikach malarskich takich jak: akryl, farby olejne, akwarela, pastel itp.
 2. Rękodzieło: techniki zdobnicze i rękodzielnicze: decoupage, haft, szydełkowanie, itp.

PRACA KONKURSOWA

 1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
  a. temat pracy konkursowej -dowolny
  b. rozmiar – dowolny
  c. forma i technika – odpowiednia do kategorii
  d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
 2. Każda praca plastyczna powinna być opisana: imię i nazwisko, nr telefonu i adres autora/autorki, tytuł pracy

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Prace konkursowe należy przesyłać lub osobiście dostarczyć w terminie od 29.04 2021 do 11.06.2021 .
  adres i numer kontaktowy
  Żarski Dom Kultury
  68-200 Żary
  ul.Wrocławska 7
  tel.68 374 24 13
 4. Każda osoba może zgłosić jedną pracę w każdej kategorii
 5. W konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki zgodne z regulaminem i nadesłane lub dostarczone w wyznaczonym terminie.
 6. W przypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinny się znaleźć dopiski: praca na konkurs „PĘDZLEM CZY SZYDEŁKIEM?” O zachowaniu terminów decyduje data stempla pocztowego.
 7. Do pracy konkursowej powinna być dołączona podpisana Karta Zgłoszenia, stanowiąca załącznik do tego regulaminu.

OCENA I EKSPOZYCJA PRAC

 1. Oceny nadesłanych form plastycznych, dokona trzyosobowa komisja konkursowa składająca się ze specjalistów w zakresie plastyki i rękodzieła.
 2. Ogłoszenie wyników w formie elektronicznej nastąpi do dnia 15.06.2021, na stronie internetowej ŻDK wwwdkzary.pl
 3. Organizator przewiduje ekspozycję wszystkich nadesłanych prac i wernisaż połączony z oficjalnym ogłoszeniem wyników i wyróżnieniem najlepszych prac. Termin wydarzenia zostanie ustalony w czerwcu, o czym powiadomimy na stronie wwwdkzary.pl

DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
 • przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora
 • Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

do pobrania REGULAMIN + KARTA ZGŁOSZENIA

 

Skip to content