32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna – Żary 2022

32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna - Żary 2022

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatrów Tańca Żarskiego ...

Więcej...

PRO ARTE 2020 – ważny komunikat

Regionalne Centrum Animacji Kultury uprzejmie informuje, że podjęło decyzję o rezygnacji z etapu powiatowego i Finału Wojewódzkiego w tegorocznej edycji Lubuskiej Gali Tanecznej i Teatralnej Programu PRO ARTE.

LUBUSKA GALA TEATRALNA

Zapraszamy natomiast chętne grupy teatralne z Państwa okręgów do zaprezentowania się na deskach Lubuskiego Teatru w dniach 28 i 29.10.2020 r. w ramach Lubuskiej Gali Teatralnej 2020- nowa formuła. Zainteresowani Uczestnicy będą mieli możliwość wystąpić w formie pozakonkursowej z tegorocznymi spektaklami przed specjalistami zasiadającymi w Radzie Artystycznej. Rada Artystyczna nie będzie dokonywała wyboru laureatów i wyróżnionych. Dokona omówienia, porady, konsultacji po każdym występie grupy teatralnej. Dla Uczestników przewidziane są nagrody oraz dyplomy za udział.  Link do formularza zgłoszeniowego udostępniamy poniżej w mailu. Formularz będzie dostępny także na naszej stronie rcak.pl w zakładce Lubuska Gala Teatralna. Uprzejmie prosimy o umieszczenie informacji o wydarzeniu wraz z linkiem do formularza na Państwa stronie internetowej.

LINK do formularza zgłoszeniowego Lubuskiej Gali Teatralnej 2020- nowa formuła:

https://forms.gle/hUxVcPBg3Psvo21H7

* Liczba Uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń poprzez wyżej wskazany formularz.

Program wydarzenia zostanie przekazany po zamknięciu listy zgłoszeń. Termin zgłoszeń: do 16.10.2020 r. do godziny 13:00.


LUBUSKA GALA TANECZNA

Zapraszamy natomiast chętne grupy taneczne z Państwa powiatów do zaprezentowania się na deskach Lubuskiego Teatru w dniach 18 i 19.11.2020 r.
w ramach Lubuskiej Gali Tanecznej 2020- nowa formuła. Zainteresowani Uczestnicy będą mieli możliwość wystąpić w formie pozakonkursowej z tegorocznymi choreografiami przed specjalistami zasiadającymi w Radzie Artystycznej. Rada Artystyczna nie będzie dokonywała wyboru laureatów i wyróżnionych. Dokona omówienia, porady, konsultacji po każdym występie grupy tanecznej. Dla Uczestników przewidziane są nagrody oraz dyplomy za udział.  Link do formularza zgłoszeniowego udostępniamy poniżej w mailu. Formularz będzie dostępny także na naszej stronie rcak.pl w zakładce Lubuska Gala Taneczna. Uprzejmie prosimy o umieszczenie informacji o wydarzeniu z linkiem do formularza zgłoszeniowego na Państwa stronie internetowej.

LINK do formularza zgłoszeniowego Lubuskiej Gali Tanecznej 2020- nowa formuła:
https://forms.gle/RPfVtSomLF6eFWNe9

* Liczba Uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń poprzez wyżej wskazany formularz.

Program wydarzenia zostanie przekazany po zamknięciu listy zgłoszeń. Termin zgłoszeń: do 2.11.2020 r. do godziny 13:00.


Wszelkie informacje odnośnie m.in.: zgłoszeń, terminów, kategorii tanecznych i wiekowych, czasu prezentacji znajdą Państwo w zaktualizowanym Regulaminie Lubuskiej Gali Tanecznej 2020- nowa formuła (w obecnym Regulaminie określeni są Państwo jako Podmiot wspierający). Regulamin dostępny w załączniku oraz na stronie rcak.pl w zakładce Lubuska Gala Taneczna. Prosimy o przekazanie zaktualizowanego Regulaminu zainteresowanym Uczestnikom.

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: