Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Zapowiedzi Imprez   /  Regulamin przyznawania akredytacji prasowych Dni Żar 2024

Regulamin przyznawania akredytacji prasowych Dni Żar 2024

Regulamin przyznawania akredytacji prasowych Dni Żar 2024

23-25.08.2024

 

A. Postanowienia ogólne
1. Regulamin dotyczy zasad przyznawania i wydawania akredytacji prasowych
przez Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary, Numer NIP: 928-000-95-08, tel. 68 374 2413,
e-mail: sekretariat@dkzary.pl

2. Akredytacje są przyznawane i wydawane dziennikarzom i innym przedstawicielom
mediów zainteresowanych uzyskiwaniem i przekazywaniem do mediów informacji
z DNI ŻAR i innych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miasta oraz Żarski Dom Kultury,
odbywających się na terenie imprezy albo w innym miejscu organizacji
wydarzeń powiązanych.

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie ŻDK, w miejscu wydarzenia, a także
w Internecie pod adresem www.dkzary.pl, w formie umożliwiającej pobranie i wydrukowanie
(plik w formie umożliwiającej pobranie i wydrukowanie (plik PDF).
4. O akredytację należy się starać w terminie 10-28.07.2024r. mailowo na adres : sekretariat@dkzary.pl,
należy podać imiona, nazwiska, zdjęcie oraz nazwę mediów.

B. Rodzaje akredytacji prasowych
1. ŻDK stosuje dwa rodzaje akredytacji prasowych:
• akredytacje czasowe – umożliwiające wejście jedynie na odbywające się
w określonym terminie koncerty lub inne wydarzenie (tzw. akredytacja dzienna na dany dzień imprezy co należy zaznaczyć podczas składania zamówienia),
• akredytacje stałe – umożliwiające wejście na teren imprezy podczas trwania wszystkich 3 dni imprezy.

2. Akredytacja jest ważna wyłącznie z imienną/firmową plakietką.

3. całkowity zakaz przekazywania plakietki osobom trzecim

C. Zasady przyznawania i wydawania akredytacji prasowych
(akredytacje będą wydawane w dniach 12-20.08.2024r.)

1. Akredytacje stałe i czasowe są przyznawane nieodpłatnie.

2. Akredytacje prasowe czasowe są przyznawane na podstawie prośby

złożonej w jeden z następujących sposobów:
• złożonych elektronicznie na maila: sekretariat@dkzary.pl,
• złożonych bezpośrednio w punkcie akredytacyjnym w siedzibie Żarskiego Domu Kultury przy ul. Wrocławskiej 7.

3. Akredytacje stałe są przyznawane z inicjatywy pracowników ŻDK przedstawicielom
mediów aktywnie uczestniczącym w dniach Żar, o wydanie stałej akredytacji prasowej można się też starać droga mailową jak powyżej.

4. Akredytacje prasowe są wydawane wyłącznie aktywnym zawodowo przedstawicielom
mediów zarejestrowanych sądownie i posiadających osobowość prawną
oraz oficjalnym serwisom internetowym.

5. Wystawioną akredytację prasową można odebrać tylko i wyłącznie
osobiście, w jednym z punktów akredytacyjnych.

6. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich przez przedstawicieli mediów
akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym
dla służb porządkowych.

7. Przedstawiciele mediów ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość
i prawidłowość podanych przez siebie danych niezbędnych do uzyskania akredytacji,
w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych.

8. Podczas koncertów za kulisami sceny mogą przebywać

wyłącznie osoby związane z obsługą imprezy.

D. Korzyści z otrzymania akredytacji

1. Akredytacja upoważnia przedstawicieli mediów do wejścia na teren imprezy Dni Żar lub
inne miejsce organizacji wydarzeń wyraźnie wskazanych na blankiecie
akredytacyjnym.

2. Akredytacja podczas koncertów upoważnia do zdjęć,
filmowania (o maksymalnym czasie łącznym do 3 minut)
podczas wyłącznie 3 pierwszych utworów wykonawców
(DOTYCZY Wszystkich zespołów !)
Po tym czasie prosimy o opuszczenie „fosy”
…………………………………………………….
w wyznaczonym do tego miejscu bez użycia lampy błyskowej
(przed sceną, za barierkami – tzw. fosa),
zabronione jest wchodzenie na scenę oraz za scenę!
PODCZAS TRWANIA KONCERTÓW
(nie dotyczy mediów organizatora)
Wszelkie inne profesjonalne rejestracje, w tym radiowe i telewizyjne mogą nastąpić wyłącznie w porozumieniu
i za zgodą AGENCJI.
Każdorazowa rejestracja audio-wizualna wymaga odrębnej umowy bezpośrednio pomiędzy stronami.

3. Akredytacja stała upoważnia przedstawicieli mediów do wejścia na teren Dni Żar
lub inne miejsce organizacji wydarzenia w trakcie trwania
wydarzeń (tj. godzinach otwarcia wydarzeń ), jak i poza tymi terminami.

4. Do dyspozycji akredytowanych przedstawicieli mediów pozostają pracownicy
Żarskiego Domu Kultury, służący wszelką pomocą
w nawiązaniu kontaktów z wykonawcami / uczestnikami wydarzeń, a także
w udostępnieniu informacji dotyczących organizowanych
wydarzeń.

5. Konsekwencją łamania wyżej wymienionych postanowień regulaminu będzie nie przyznanie akredytacji medialnej na przyszłe wydarzenia.

UWAGA! DRON

• Lot dronem bez licencji jest zabroniony!
• Na lot dronem wymagana jest pisemna zgoda organizatora!

E. Regulacje porządkowe

1. Przedstawiciele mediów akredytowani przy ŻDK są zobowiązani do przestrzegania
przepisów porządkowych i innych postanowień dotyczących imprez masowych.

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie ŻDK, a także w Internecie pod adresem www.dkzary.pl.

 

REGULAMIN W FORMACIE PDF

 

 

Zostaw komentarz

Skip to content