Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  OWKPS Salon Jesienny   /  XLI Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny ” Żary 2017

XLI Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny ” Żary 2017

 slider70Burmistrz Miasta Żary,  Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Żarski Dom Kultury  zapraszają do udziału w:


XLI  OTWARTYM WOJEWÓDZKIM             KONKURSIE PLASTYKI
„SALON JESIENNY” ŻARY 2017

REGULAMIN

 1. Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego plastyków z terenu województwa lubuskiego.
 2. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach plastycznych: rysunek, grafika, malarstwo i rzeźba.
 3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • do konkursu mogą być zgłoszone tylko prace autorskie wykonane na przestrzeni ostatnich dwóch lat, nie eksponowane na innych konkursach;
 • autor może zgłosić max. do 3 prac w każdej kategorii;
 • tematyka prac jest dowolna;
 • w konkursie nie mogą brać udziału prace będące kopiami, replikami montażem itp. dzieł innych twórców;
 • prace powinny być odpowiednio oprawione (passe-partou, dotyczy prac miękkich, ramy, listwy) i zabezpieczone przed uszkodzeniami;
 • prace w antyramach, ze względów technicznych nie będą dopuszczone do oceny jury;
 • każda z prac powinna posiadać sygnaturę : imię, nazwisko, tytuł, data wykonania pracy, technika, kategoria konkursu;
 • prace nie spełniające powyższych kryteriów technicznych nie będą dopuszczone do oceny jury.
 1. Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 30 zł, które należy wpłacić na konto ŻDK: PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404 (jako tytuł wpłaty prosimy wpisać „SALON JESIENNY”)
 2. Autor zobowiązany jest do złożenia czytelnie (DRUKIEM) wypełnionej karty zgłoszenia.
 3. Termin nadsyłania prac – do dnia 22 października 2017r.
 4. Oceny prac dokona jury w dniu 25 października 2017r. powołane przez organizatorów.
 5. Otwarcie wystawy nastąpi 10 listopada 2017r. o godz. 12.00 w Salonie Wystaw Artystycznych ŻDK.
 6. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne, dyplomy i katalogi.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
 8. Prace należy dostarczyć na adres: Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary
 9. Ze względu na możliwość eksponowania wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury, prace należy odebrać w terminie od 01.03 2018 – 30.05.2018. Nieodebrane prace przechodzą na własność ŻDK.
 10. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.dkzary.pl.

Regulamin w formie elektronicznej jest tutaj.  (pdf)
Karta zgłoszenia jest tutaj. (d0c.)

Skip to content