ŻARSKI DOM KULTURY NIECZYNNY DO 11 kwietnia

ŻARSKI DOM KULTURY NIECZYNNY DO 11 kwietnia

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM ...

Więcej...

XIII AKCJA FOTOGRAFICZNA „24 SIERPNIA… W ŻARACH”

REGULAMIN AKCJI FOTOGRAFICZNEJ …

– sfotografuj życie mieszkańców miasta Żary:

swojej rodziny, przyjaciół, sąsiadów i społeczności, w której żyjesz albo jesteś gościem

– sfotografuj życie rodzinne, pracę, wypoczynek mieszkańców miasta

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem akcji może być  każdy fotografujący, mieszkaniec miasta, gość z zagranicy oraz Polski kto:

  1. Zgłosi chęć udziału w akcji w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 do godziny 10.00  elektronicznie, wypełniając formularz znajdujący się poniżej.

  2. Dokona wpłaty wpisowego w wysokości 30 pln na konto Żarskiego Domu Kultury: PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404  (w tytule wpłaty proszę wpisać : „Akcja24 Imię i Nazwisko„)

  3. Przybędzie do siedziby Żarskiego Domu Kultury w dniu 24.08.2018 o godzinie 11.oo na spotkanie inaugurujące XIII Akcję Fotograficzną „24 sierpnia…. w Żarach „

  4. Wykona zdjęcia w dniu  24.08.2018 w Żarach.

  5. Do dnia 27.08.2018 do godziny 24 prześle na adres mailowy  akcja@dkzary.pl  maksymalnie 6 zdjęć zgłoszonych  do konkursu w formacie TIFF, JPG lub PNG. (w treści maila poda imię i nazwisko), lub dostarczy do Żarskiego Domu Kultury na płycie CDR  lub na pendrive w dniu 27.08.2017 do godziny 16.00.(do płyty proszę dołączyć dane adresowe: imię i nazwisko, adres, mail, ew. numer telefonu).

Organizatorzy na podstawie dostarczonego materiału wykonają 6 odbitek prac fotograficznych  zgłoszonych do konkursu i wystawy. Akcja ma charakter konkursowy. Oceny dokona Jury powołane przez organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających warunków regulaminu. Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymują dyplom uczestnictwa. Prace zgłoszone  do konkursu przechodzą na własność ŻDK. Ogłoszenie wyników oraz wernisaż wystawy odbędą się we wrześniu 2018, o czym poinformujemy na stronie dkzary.pl

Formularz zgłoszeniowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres zamieszkania (wymagane)

Numer Telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Akceptuje powyższy regulamin

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: