Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  24Sierpnia   /  XVIII Akcja Fotograficzna Regulamin

XVIII Akcja Fotograficzna Regulamin

 

XVIII AKCJA FOTOGRAFICZNA „24 SIERPNIA… W ŻARACH”
REGULAMIN AKCJI FOTOGRAFICZNEJ

Sfotografuj życie mieszkańców miasta Żary: swojej rodziny, przyjaciół, sąsiadów i społeczności, w której żyjesz albo jesteś gościem.

Sfotografuj życie rodzinne, pracę, wypoczynek mieszkańców miasta.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem akcji może być każdy fotografujący, mieszkaniec miasta, gość z zagranicy oraz Polski kto:

• Wykona zdjęcia w dniu 24 sierpnia 2023 r. w Żarach.

Do dnia 24.08.2023 r. dokona zgłoszenia poprzez wpłatę wpisowego w wysokości 40 zł na konto Żarskiego Domu Kultury:

PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404

(w tytule wpłaty proszę wpisać: „Akcja 24 – imię i nazwisko”).

• Do dnia 28.08.2023 r. prześle na adres mailowy akcja@dkzary.pl maksymalnie 6 (sześć) zdjęć zgłoszonych do konkursu w formacie JPG, TIFF, PNG lub BMP lub do dnia 28.08.2023 r. do godziny 15.30 dostarczy do Żarskiego Domu Kultury na nośniku pamięci (np. na pendrive, płycie, itp.). W treści maila i na nośniku pamięci należy podać imię, nazwisko, adres, mail oraz numer telefonu.

Organizatorzy na podstawie dostarczonego materiału wykonają 6 odbitek prac fotograficznych zgłoszonych do konkursu i wystawy. Akcja ma charakter konkursowy. Oceny dokona Jury powołane przez organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających warunków regulaminu. Przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymują dyplom uczestnictwa. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność ŻDK. Ogłoszenie wyników oraz wernisaż wystawy odbędą się we wrześniu 2023, o czym poinformujemy na stronie dkzary.pl

Nagrody:

– I nagroda – 1500 zł,

– II nagroda – 1000 zł,

– III nagroda – 500 zł,

– dwa wyróżnienia po – 150 zł,

– Jury ma prawo do innego podziału nagród.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu mailowym przez Żarski Dom Kultury, Żary ul. Wrocławska 7, w celu realizacji XVIII Akcji Fotograficznej „24 sierpnia… w Żarach 2023”. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail: iod@dkzary.pl lub pisemnie na adres Żarski Dom Kultury, 68-200 Żary, ul. Wrocławska 7.

 

Skip to content