Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Regulaminy Zgłoszenia   /  XXIV KRAJOWY SALON FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ ŻARY 2014

XXIV KRAJOWY SALON FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ ŻARY 2014

BURMISTRZ MIASTA ŻARY I ŻARSKI DOM KULTURY
STAROSTA POWIATU ŻARSKIEGO
REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI KULTURY
W ZIELONEJ GÓRZE
zapraszają do udziału w
XXIV KRAJOWYM SALONIE
FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ
ŻARY 2014
POD PATRONATEM STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW FOTOKLUBU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN
Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

WARUNKI UDZIAŁU

 • Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich fotografujących
 • Tematyka prac jest dowolna
 • Format prac jest dowolny ( krótszy bok min.20 cm., maksymalny format 70 x 100 cm)
 • Ilość prac jest dowolna
 • Każda praca powinna zawierać sygnaturę ( imię, nazwisko, adres, tytuł i numer zgodny z kartą zgłoszenia )
 • Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 25 zł ( koszt wysyłki i katalogu ), które należy wpłacić na konto ŻDK:   PKO BP SA 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
 • Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia ( oryginalną lub sporządzoną wg wzoru, dostępną na stronie www.dkzary.pl ) oraz bankowy dowód wpłaty
 • Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać w sztywnym opakowaniu na adres: ŻARSKI DOM KULTURY, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary

 

NAGRODY

 •  Medale Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Grand Prix – 1600 zł
 • I nagroda – 1200 zł
 • II nagroda – 900 zł
 • III nagroda – 600 zł
 • dwa wyróżnienia po – 300 zł

OCENA PRAC

  1. Oceny i kwalifikacji prac do wystawy dokona jury powołane przez organizatorów.
  2. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
  3. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie.

TERMINARZ

  1. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 10 listopada 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego)
  2. Obrady jury odbędą się 17 listopada 2014 r.
  3. Zawiadomienie autorów o werdykcie – 30 listopada 2014 r. (wyniki zostaną opublikowane na stronie dkzary.pl )
  4. Otwarcie wystawy – 13 grudnia 2014 r. godzina 12.00
  5. Wystawa: grudzień 2014 – styczeń 2015 Salon Wystaw Artystycznych ŻDK
  6. Termin zwrotu prac – do 30 czerwca 2015 r.

UWAGI KOŃCOWE

  1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
  2. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność ŻDK.
  3. ŻDK nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w czasie przesyłki pocztowej.

Biuro organizacyjne:

Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary, tel/fax  683742413 e-mail:sekretariat@dkzary.pl   www.dkzary.pl

Regulamin w formacie PDF jest tutaj.
Karta zgłoszenia w DOC jest tutaj.

Skip to content