32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna – Żary 2022

32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna - Żary 2022

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatrów Tańca Żarskiego ...

Więcej...

XXIV WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY ŻARY 2014

BURMISTRZ MIASTA ŻARY I ŻARSKI DOM KULTURY
STAROSTA POWIATU ŻARSKIEGO
REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI KULTURY  W ZIELONEJ GÓRZE
Zapraszają do wzięcia udziału w
XXIV Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym i Wystawie Fotograficznej Żary 2014

  R E G U L A M I N  

Celem imprezy jest zaprezentowanie aktualnego stanu fotografii artystycznej autorów z terenu województwa lubuskiego oraz konfrontacje osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

1. Warunki udziału:

Uczestnikiem Wystawy może być każdy fotografujący z terenu województwa lubuskiego.
Tematyka i technika prac dowolna.
Format prac dowolny ( krótszy bok min. 20 cm. , maksymalny format 70×100 cm. )
Ilość prac dowolna.
Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
Każda praca powinna być opisana na odwrocie (imię, nazwisko, adres, tytuł i numer wg karty zgłoszenia).
Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 20 zł (koszt wysyłki i katalogu), które należy wpłacić na konto Żarskiego Domu Kultury – PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
Prace wraz z kartą zgłoszenia, wraz z dowodem wpłaty należy przysłać w płaskim i sztywnym opakowaniu, przesyłką poleconą na adres:
ŻARSKI DOM KULTURY ,ul .Wrocławska 7,68-200 Żary, tel. 068 374 24 13.

 

e-mail: dkzary@pro.onet.pl, www.dkzary.pl

2. Wojewódzka Wystawa Fotograficzna ma charakter Konkursu

Oceny i kwalifikacji prac do ekspozycji dokona Jury powołane przez organizatorów.
Nagrody: GRAND PRIX – 700 zł I nagroda – 500 zł II nagroda – 400 zł III nagroda – 300 zł trzy wyróżnienia po – 150 zł
Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród.
Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymują dyplom uczestnictwa i katalog.
Prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegać ocenie.

3. Terminarz:

Przyjmowanie prac do 10 lipca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Obrady Jury: 17 lipca 2014 r.
Otwarcie wystawy: 8 sierpnia 2014 r. godz. 18.00, Salon Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu Kultury.
Zwrot prac do 31 marca 2015 r.

4. Uwagi końcowe

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy oraz w środkach społecznego przekazu w celu reklamy imprezy.
Najlepsze prace organizatorzy imprezy zgłoszą do udziału w XXIV Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej Żary 2014.
Wszystkie nagrodzone prace przechodzą na własność Żarskiego Domu Kultury.
Żarski Dom Kultury nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w trakcie przesyłki pocztowej.

Pliki do pobrania:
XXII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY regulamin w formacie doc
XXII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY regulamin w formacie pdf
XXII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY karta zgłoszenia w formacie pdf

                                                                                                                                        

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: