Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Regulaminy Zgłoszenia   /  XXIV WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY ŻARY 2014

XXIV WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY ŻARY 2014

BURMISTRZ MIASTA ŻARY I ŻARSKI DOM KULTURY
STAROSTA POWIATU ŻARSKIEGO
REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI KULTURY  W ZIELONEJ GÓRZE
Zapraszają do wzięcia udziału w
XXIV Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym i Wystawie Fotograficznej Żary 2014

  R E G U L A M I N  

Celem imprezy jest zaprezentowanie aktualnego stanu fotografii artystycznej autorów z terenu województwa lubuskiego oraz konfrontacje osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

1. Warunki udziału:

Uczestnikiem Wystawy może być każdy fotografujący z terenu województwa lubuskiego.
Tematyka i technika prac dowolna.
Format prac dowolny ( krótszy bok min. 20 cm. , maksymalny format 70×100 cm. )
Ilość prac dowolna.
Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
Każda praca powinna być opisana na odwrocie (imię, nazwisko, adres, tytuł i numer wg karty zgłoszenia).
Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 20 zł (koszt wysyłki i katalogu), które należy wpłacić na konto Żarskiego Domu Kultury – PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
Prace wraz z kartą zgłoszenia, wraz z dowodem wpłaty należy przysłać w płaskim i sztywnym opakowaniu, przesyłką poleconą na adres:
ŻARSKI DOM KULTURY ,ul .Wrocławska 7,68-200 Żary, tel. 068 374 24 13.

 

e-mail: dkzary@pro.onet.pl, www.dkzary.pl

2. Wojewódzka Wystawa Fotograficzna ma charakter Konkursu

Oceny i kwalifikacji prac do ekspozycji dokona Jury powołane przez organizatorów.
Nagrody: GRAND PRIX – 700 zł I nagroda – 500 zł II nagroda – 400 zł III nagroda – 300 zł trzy wyróżnienia po – 150 zł
Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród.
Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymują dyplom uczestnictwa i katalog.
Prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegać ocenie.

3. Terminarz:

Przyjmowanie prac do 10 lipca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Obrady Jury: 17 lipca 2014 r.
Otwarcie wystawy: 8 sierpnia 2014 r. godz. 18.00, Salon Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu Kultury.
Zwrot prac do 31 marca 2015 r.

4. Uwagi końcowe

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy oraz w środkach społecznego przekazu w celu reklamy imprezy.
Najlepsze prace organizatorzy imprezy zgłoszą do udziału w XXIV Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej Żary 2014.
Wszystkie nagrodzone prace przechodzą na własność Żarskiego Domu Kultury.
Żarski Dom Kultury nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w trakcie przesyłki pocztowej.

Pliki do pobrania:
XXII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY regulamin w formacie doc
XXII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY regulamin w formacie pdf
XXII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY karta zgłoszenia w formacie pdf

                                                                                                                                        

Skip to content