Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Salon Wystaw Artystycznych   /  XXVI Krajowy Salon Fotografii Artystycznej Żary 2016

XXVI Krajowy Salon Fotografii Artystycznej Żary 2016

Krajowy Salon Fotografii Artystycznej
Burmistrz  miasta  Żary,  Żarski  Dom Kultury, Starosta Powiatu  Żarskiego, Regionalne  Centrum  Animacji  Kultury  w  Zielonej  Górze ,
zapraszają do udziału w
XXVI KRAJOWYM SALONIE
FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ – ŻARY 2016
Pod  Patronatem Stowarzyszenia Twórców  Fotoklubu   Rzeczypospolitej  Polskiej

REGULAMIN

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

1.WARUNKI UDZIAŁU

 • Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich fotografujących
 • Tematyka prac jest dowolna
 • Format prac jest dowolny ( krótszy bok min.20 cm., maksymalny format 70 x 100 cm)
 • Ilość prac jest dowolna
 • Każda praca powinna zawierać sygnaturę ( imię, nazwisko, adres, tytuł i numer zgodny z kartą zgłoszenia )
 • Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 30 zł ( koszt wysyłki i katalogu ), które należy wpłacić na konto ŻDK: PKO BP SA 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
 • Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia ( oryginalną lub sporządzoną wg wzoru, dostępną na stronie www.dkzary.pl ) oraz bankowy dowód wpłaty
 • Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać w sztywnym opakowaniu na adres: ŻARSKI DOM KULTURY, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary

2.NAGRODY

 • Medale Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Grand Prix – 2100 zł
 • I nagroda – 1200 zł
 • II nagroda – 900 zł
 • III nagroda – 600 zł
 • dwa wyróżnienia po – 300 zł

3.OCENA PRAC

 1. Oceny i kwalifikacji prac do wystawy dokona jury powołane przez organizatorów.
 2. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 3. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie.

4.TERMINARZ

 1. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 22 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego)
 2. Obrady jury odbędą się 14 listopada 2016 r.
 3. Zawiadomienie autorów o werdykcie – 30 listopada 2016. r.
 4. Otwarcie wystawy – 10 grudnia 2016 r. godzina 12.00. Salon Wystaw Artystycznych.
 5. Wystawa: grudzień 2016 – styczeń 2017 Salon Wystaw Artystycznych ŻDK
 6. Termin zwrotu prac – do 30 czerwca 2017 r.

5.UWAGI KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
 2. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność ŻDK.
 3. ŻDK nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w czasie przesyłki pocztowej. Biuro organizacyjne:

Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary, tel/fax 683742413

e-mail:sekretariat@dkzary.pl

www.dkzary.pl

Regulamin w formacie PDF jest tutaj.
Karta zgłoszenia w DOC jest tutaj.

Skip to content