Żarskie inicjatywy Kulturalne

Żarskie inicjatywy Kulturalne

REGULAMIN KONKURSU „ŻARSKIE INICJATYWY KULTURALNE” I. ...

Więcej...

31 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna Żary 2021

31 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna Żary 2021

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

Komunikat w sprawie Lubuskiego Festiwalu Piosenki

Szanowni Państwo, informujemy, że ze względu ...

Więcej...

XXXIX Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny”

 slider70Burmistrz Miasta Żary, Starosta Powiatu Żarskiego, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Żarski Dom Kultury  zapraszają do udziału w:

XXXIX  OTWARTYM WOJEWÓDZKIM             KONKURSIE PLASTYKI

„SALON JESIENNY” ŻARY 2015

REGULAMIN

1. Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego plastyków z terenu województwa lubuskiego.
2. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach plastycznych: rysunek, grafika, malarstwo i rzeźba.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • do konkursu mogą być zgłoszone tylko prace autorskie wykonane na przestrzeni ostatnich dwóch lat, nie eksponowane na innych konkursach;
  • autor może zgłosić max. do 3 prac w każdej kategorii;
  •  tematyka prac jest dowolna;
  • w konkursie nie mogą brać udziału prace będące kopiami, replikami montażem itp. dzieł innych twórców;
  • prace powinny być odpowiednio oprawione (passe-partou, dotyczy prac miękkich, ramy, listwy) i zabezpieczone przed uszkodzeniami;
  • prace w antyramach, ze względów technicznych nie będą dopuszczone do oceny jury;
  • każda z prac powinna posiadać sygnaturę : imię, nazwisko, tytuł, data wykonania pracy, technika, kategoria konkursu;
  • prace nie spełniające powyższych kryteriów technicznych nie będą dopuszczone do oceny jury.

4. Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 25 zł, które należy wpłacić na konto ŻDK:
PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
5. Autor zobowiązany jest do złożenia czytelnie (DRUKIEM) wypełnionej karty zgłoszenia.
6. Termin nadsyłania prac – do dnia 19 października 2015r.
7. Oceny prac dokona jury w dniu 21 października 2015r. powołane przez organizatorów.
8. Otwarcie wystawy nastąpi 7 listopada 2015r. o godz. 12.00 w Salonie Wystaw Artystycznych ŻDK.
9. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne, dyplomy i katalogi.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
11. Prace należy dostarczyć na adres: Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary
12. Ze względu na możliwość eksponowania wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury, prace należy odebrać w terminie od 01.03 2016 – 30.05.2016. Nieodebrane prace przechodzą na własność ŻDK.
13. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.dkzary.pl.

Regulamin w formie elektronicznej jest tutaj.  (pdf)
Karta zgłoszenia jest tutaj. (d0c.)

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: