Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  OWKPS Salon Jesienny   /  XXXIX Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny”

XXXIX Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny”

 slider70Burmistrz Miasta Żary, Starosta Powiatu Żarskiego, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Żarski Dom Kultury  zapraszają do udziału w:

XXXIX  OTWARTYM WOJEWÓDZKIM             KONKURSIE PLASTYKI

„SALON JESIENNY” ŻARY 2015

REGULAMIN

1. Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego plastyków z terenu województwa lubuskiego.
2. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach plastycznych: rysunek, grafika, malarstwo i rzeźba.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • do konkursu mogą być zgłoszone tylko prace autorskie wykonane na przestrzeni ostatnich dwóch lat, nie eksponowane na innych konkursach;
  • autor może zgłosić max. do 3 prac w każdej kategorii;
  •  tematyka prac jest dowolna;
  • w konkursie nie mogą brać udziału prace będące kopiami, replikami montażem itp. dzieł innych twórców;
  • prace powinny być odpowiednio oprawione (passe-partou, dotyczy prac miękkich, ramy, listwy) i zabezpieczone przed uszkodzeniami;
  • prace w antyramach, ze względów technicznych nie będą dopuszczone do oceny jury;
  • każda z prac powinna posiadać sygnaturę : imię, nazwisko, tytuł, data wykonania pracy, technika, kategoria konkursu;
  • prace nie spełniające powyższych kryteriów technicznych nie będą dopuszczone do oceny jury.

4. Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 25 zł, które należy wpłacić na konto ŻDK:
PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
5. Autor zobowiązany jest do złożenia czytelnie (DRUKIEM) wypełnionej karty zgłoszenia.
6. Termin nadsyłania prac – do dnia 19 października 2015r.
7. Oceny prac dokona jury w dniu 21 października 2015r. powołane przez organizatorów.
8. Otwarcie wystawy nastąpi 7 listopada 2015r. o godz. 12.00 w Salonie Wystaw Artystycznych ŻDK.
9. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne, dyplomy i katalogi.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
11. Prace należy dostarczyć na adres: Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary
12. Ze względu na możliwość eksponowania wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury, prace należy odebrać w terminie od 01.03 2016 – 30.05.2016. Nieodebrane prace przechodzą na własność ŻDK.
13. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.dkzary.pl.

Regulamin w formie elektronicznej jest tutaj.  (pdf)
Karta zgłoszenia jest tutaj. (d0c.)

Skip to content