32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna – Żary 2022

32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna - Żary 2022

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatrów Tańca Żarskiego ...

Więcej...

PRO ARTE w Żarskim Domu Kultury

PRO ARTE w Żarskim Domu Kultury

Informacja  o  programie Promocji Twórczej ...

Więcej...

XXXVIII Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny”

 slider70BURMISTRZ MIASTA ŻARY, STAROSTA POWIATU ŻARSKIEGO, REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI KULTURY w Zielonej Górze,ŻARSKI DOM KULTURY zapraszają do udziału w:

XXXVIII  OTWARTYM WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
PLASTYKI „SALON JESIENNY” ŻARY 2014

REGULAMIN

1. Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego plastyków z terenu województwa lubuskiego.
2. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach plastycznych: rysunek, grafika, malarstwo i rzeźba.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • do konkursu mogą być zgłoszone tylko prace autorskie wykonane na przestrzeni ostatnich dwóch lat, nie eksponowane na innych konkursach;
  • autor może zgłosić max. do 3 prac w każdej kategorii;
  •  tematyka prac jest dowolna;
  • w konkursie nie mogą brać udziału prace będące kopiami, replikami montażem itp. dzieł innych twórców;
  • prace powinny być odpowiednio oprawione (passe-partou, dotyczy prac miękkich, ramy, listwy) i zabezpieczone przed uszkodzeniami;
  • prace w antyramach, ze względów technicznych nie będą dopuszczone do oceny jury;
  • każda z prac powinna posiadać sygnaturę : imię, nazwisko, tytuł, data wykonania pracy, technika, kategoria konkursu;
  • prace nie spełniające powyższych kryteriów technicznych nie będą dopuszczone do oceny jury.

4. Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 25 zł, które należy wpłacić na konto ŻDK:
PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
5. Autor zobowiązany jest do złożenia czytelnie (DRUKIEM) wypełnionej karty zgłoszenia.
6. Termin nadsyłania prac – do dnia 20 października 2014r.
7. Oceny prac dokona jury w dniu 22 października 2014r. powołane przez organizatorów.
8. Otwarcie wystawy nastąpi 8 listopada 2014r. o godz. 12.00 w Salonie Wystaw Artystycznych ŻDK.
9. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne, dyplomy i katalogi.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
11. Prace należy dostarczyć na adres: Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary
12. Ze względu na możliwość eksponowania wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury, prace należy odebrać w terminie od 01.03 2015 – 30.05.2015. Nieodebrane prace przechodzą na własność ŻDK.
13. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.dkzary.pl.

Regulamin w formie elektronicznej jest tutaj.  (pdf)
Karta zgłoszenia jest tutaj. (d0c.)

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: