Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Regulaminy Zgłoszenia   /  Żarska Pobudka Kulturalna – konkurs dla mieszkańców

Żarska Pobudka Kulturalna – konkurs dla mieszkańców

POBUDKA KULTURALNA_475Masz pomysł na fajny projekt kulturalny, ale boisz się, że brakuje Ci doświadczenia, środków finansowych, zaplecza? Właśnie teraz jest szansa na zrealizowanie Twoich planów.  Żarski Dom Kultury w Żarach ogłasza  konkurs na pomysły mieszkańców na nowe wydarzenie kulturalne w Żarach:

„ŻARSKA POBUDKA KULTURALNA”.

Jeśli masz pomysł, chcesz się włączyć w działanie, ale będziesz miał  kłopot z wypełnieniem wniosku, skontaktuj się z nami. Najlepsze projekty  zostaną nagrodzone oraz  zrealizowane! Serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału w konkursie !

 REGULAMIN KONKURSU

„ŻARSKA POBUDKA KULTURALNA”

 

 1. CELE:
 2. Odkrywanie i wspieranie społecznych inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców miasta Żary.
 3. Pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej.
 4. Integracja lokalności społecznej o charakterze międzypokoleniowym i lokalnym.
 5. Budowanie współpracy między mieszkańcami miasta Żary a Żarskim Domem Kultury.

 

 1. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ POMYSŁY NA NOWE WYDARZENIE KULTURALNE?

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 14 lat i zamieszkują na terenie miasta Żary.

Pomysły  do konkursu mogą zgłaszać :

 • osoby indywidualne,
 • grupy nieformalne.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Żarskiego Domu Kultury oraz członkowie ich rodzin.

 

 • REALIZACJA NOWEGO WYDARZENIA KULTURALNEGO :
 • organizatorem Konkursu i koordynatorem nowych wydarzeń kulturalnych w Żarach jest Żarski Dom Kultury.
 • pomysłodawca wydarzenia kulturalnego (osoba indywidualna lub grupa nieformalna) może uczestniczyć  w realizacji zadania.
 • miejsce realizacji wydarzeń kulturalnych: miasto Żary .

 

 1. ILE POMYSŁÓW MOŻNA ZGŁOSIĆ?

Uprawnieni do udziału w konkursie mogą zgłosić od 1 do 3 pomysłów na nowe wydarzenie kulturalne w Żarach.

 

 1. TERMIN REALIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH:

Inicjatywy będą realizowane w 2016 i 2017 roku.

 

 1. GDZIE SKŁADAĆ PROJEKTY NOWYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH ?
 2. Wypełniony i podpisany wniosek można  złożyć:
 • osobiście w sekretariacie Żarskiego Domu Kultury, ul. Wrocławska 7 ( I piętro – sekretariat), od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 – 15.30.

lub

 • wysłać pocztą na adres: Żarski Dom Kultury w Żarach, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary.

lub

 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, dostępny na stronie internetowej Żarskiego Domu Kultury dkzary.pl,

 

 • TERMIN ZGŁASZANIA POMYSŁÓW NA NOWE WYDARZENIE KULTURALNE:

Projekty na nowe wydarzenie kulturalne  należy złożyć do 30 kwietnia 2016 roku  (decyduje data wpływu).

 

 

 

 • ZASADY WYBORU INICJATYWY:
 • Wnioski zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Dyrektora Żarskiego Domu Kultury. Posiedzenie Komisji konkursowej zaplanowane jest na dzień: 05.2016r.
 • Komisja oceni wnioski pod względem formalnym (zgodność pomysłu z celami określonymi w Regulaminie Konkursu) oraz pod względem merytorycznym.
 • Inicjatywy/pomysły na nowe wydarzenie kulturalne muszą spełniać następujące warunki:

– być związane z kulturą i sztuką,

– wynikać z konkretnych potrzeb kulturalnych,

– być realizowane na terenie miasta Żary,

– mieć niekomercyjny charakter.

– Inicjatywy muszą być autorskimi pomysłami zgłaszających, nie mogą naruszać praw osób trzecich.

Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę:

 • innowacyjność pomysłu i sposób realizacji projektu,
 • atrakcyjność,
 • otwartość i odwaga działania pomysłodawców,
 • realna możliwość wykonania planowanych działań,
 • użyteczność społeczna,
 • racjonalne koszty (koszt całkowity realizacji jednego pomysłu nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł).

 

 • Komisja wybierze minimum 3 pomysły na nowe wydarzenia kulturalne realizowane w latach w 2016/2017 roku, organizowane przez Żarski Dom Kultury w Żarach.

 

 1. NAGRODY:
 • Najlepsze inicjatywy zostaną nagrodzone. Przewidziana pula nagród finansowych wynosi: 5 000 zł.
 • Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatywy na nowe wydarzenie kulturalne                     w Żarach nastąpi w dniu 10 maja 2016 roku na stronach internetowych: Żarskiego Domu Kultury www.dkzary.pl, Urzędu Miejskiego w Żarach www.zary.pl.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Jeśli masz pomysł, chcesz się włączyć w działanie. Jeżeli masz kłopot z wypełnieniem wniosku, nie wiesz co wpisać, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Katarzyna Walczak (tel. 68 374 2431, email: katarzyna.walczak@dkzary.pl).

 

Dokumenty do pobrania w formie elektronicznej:

Regulamin PDF  pobierz.
Wniosek doc pobierz

 

Skip to content