32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna – Żary 2022

32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna - Żary 2022

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatrów Tańca Żarskiego ...

Więcej...

31 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna Żary 2021

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom Kultury, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze 

R E G U L A M I N

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu fotografii artystycznej autorów z terenu województwa lubuskiego oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

1. Warunki udziału:

 • Uczestnikiem wystawy może być każdy fotografujący z terenu województwa lubuskiego.
 • Tematyka i technika prac dowolna
 • Format prac dowolny (krótszy bok min. 20 cm, maksymalny format 70 x 100 cm).
 • Ilość prac jest dowolna
 • Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie (imię, nazwisko, tytuł i numer wg. karty zgłoszenia).
 • Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 40 zł (koszt wysyłki i katalogu), które należy wpłacić na konto Żarskiego Domu Kultury – PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404, w tytule wpłaty należy wpisać 31WWF.
 • Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (oryginał lub sporządzoną wg wzoru, dostępną na stronie www.dkzary.pl) oraz bankowy dowód wpłaty.
 • Prace wraz z kartą zgłoszenia i dowodem wpłaty należy przesłać w płaskim i sztywnym opakowaniu przesyłką poleconą na adres:

Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary

tel. 68 374 24 13, e-mail: sekretariat@dkzary.pl, www.dkzary.pl

2. Wojewódzka Wystawa Fotograficzna ma charakter Konkursu.

 • Oceny i kwalifikacji prac do ekspozycji dokona Jury powołane przez organizatorów.

Nagrody:

 • Grand Prix – 1200 zł,
 •  I nagroda 500 zł,
 • II nagroda 400 zł,
 • III nagroda 300 zł,
 • trzy wyróżnienia po 150 zł.
 • Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 • Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymają dyplom uczestnictwa i katalog.
 • Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie.

3. Terminarz

 • Przyjmowanie prac do 15 czerwca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego)
 • Obrady Jury 26 czerwca 2021 r.
 • Otwarcie wystawy 7 sierpnia 2021 r. godz. 12.00, Salon Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu Kultury.
 • Zwrot prac do 31 maja 2022 r.

4. Uwagi końcowe

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy oraz środkach społecznego przekazu w celach reklamy imprezy.
 • Najlepsze prace organizatorzy imprezy zgłoszą do udziału w 31 Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej Żary 2021.
 • Wszystkie nagrodzone prace przechodzą na własność Żarskiego Domu Kultury. Żarski Dom Kultury nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w czasie przesyłki pocztowej.

 

pliki do pobrania:

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: