PRO ARTE 2020

PRO ARTE 2020

Żarski Dom Kultury uprzejmie informuje ...

Więcej...

XXX Krajowy Salon Fotografii Artystycznej – Żary 2020

XXX Krajowy Salon Fotografii Artystycznej - Żary 2020

 Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

XLIV Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny” 2020

XLIV Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki Salon Jesienny 2020

REGULAMIN Celem konkursu jest prezentacja i ...

Więcej...

XLIV Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny” 2020

REGULAMIN

 1. Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego plastyków z terenu województwa lubuskiego.
 2. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach plastycznych: rysunek, grafika, malarstwo i rzeźba.
 3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  – do konkursu mogą być zgłoszone tylko prace autorskie wykonane na przestrzeni ostatnich dwóch lat, nie eksponowane w innych konkursach;
  – autor może zgłosić max. do 3 prac w każdej kategorii;
  – tematyka prac jest dowolna;
  – w konkursie nie mogą brać udzialu prace będące kopiami, replikami montażem itp. dzieł innych twórców;
  – prace powinny być odpowiednio oprawione (passe-partou, dotyczy prac miękkich, ramy, listwy) i zabezpieczone przed uszkodzeniami;
  – prace w antyramach, ze względów technicznych, nie będą dopuszczone pod obrady jury;
  – każda z prac powinna posiadać sygnaturę: nazwisko, tytuł, data wykonania pracy, technika, kategoria konkursu;
  – prace nie spełniajace powyższych kryteriów technicznych nie będa dopuszczone do oceny jury.
 4.  Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 35 zł., które należy wpłacić na konto ZDK:
  PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
 5. Autor zobowiazany jest do złożenia czytelnie (DRUKIEM), wypełnionej karty zgloszenia.
 6. Termin nadsyłania prac  do 7 października 2020 r. 
 7. Oceny prac dokona jury 12 października 2020 r. powolane przez organizator6w.
 8. Otwarcie wystawy nastąpi 24 pa2dziernika 2020 r. o godz. 12.