XXXI Krajowy Salon Fotografii Artystycznej – ŻARY 2021 – protokół

XXXI Krajowy Salon Fotografii Artystycznej - ŻARY 2021 - protokół

PROTOKÓŁ z posiedzenia Jury XXXI Krajowego ...

Więcej...

Spektrum – w wykonaniu Teatrów Tańca ŻDK

Spektrum - w wykonaniu Teatrów Tańca ŻDK

Żarski Dom Kultury zaprasza na ...

Więcej...

Zostań wolontariuszem WOSP 2022 .

Zostań wolontariuszem WOSP 2022 .

Przejrzyj na oczy – 30. ...

Więcej...

Konkurs na szopkę Bożonarodzeniową

Konkurs na szopkę Bożonarodzeniową

Żarski Dom Kultury ogłasza konkurs ...

Więcej...

Koncert Świąteczny – Halina Młynkowa

Koncert Świąteczny - Halina Młynkowa

Żarski Dom Kultury zaprasza na ...

Więcej...

Miejski Festiwal Kolęd i Pastorałek Żary 2021

Miejski Festiwal Kolęd i Pastorałek Żary 2021

Żarski Dom Kultury  zaprasza do ...

Więcej...

Koncert zespołu Raz Dwa Trzy

Koncert zespołu Raz Dwa Trzy

Żarski Dom Kultury zaprasza ma ...

Więcej...

Żarskie Inicjatywy Kulturalne

Żarskie Inicjatywy KulturalneŻarski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie:

„Żarskie Inicjatywy Kulturalne”

 

REGULAMIN KONKURSU
„ŻARSKIE INICJATYWY KULTURALNE”

I. CELE:

 1. Odkrywanie i wspieranie społecznych inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców miasta Żary.

 2. Pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej.

 3. Integracja lokalności społecznej o charakterze międzypokoleniowym i lokalnym.

 4. Budowanie współpracy między mieszkańcami miasta Żary a Żarskim Domem Kultury.

 

 

II. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ POMYSŁY NA NOWE WYDARZENIE KULTURALNE?

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 14 lat i zamieszkują na terenie miasta Żary. Pomysły do konkursu mogą zgłaszać :

 • osoby indywidualne,

 • grupy nieformalne.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Żarskiego Domu Kultury oraz członkowie ich rodzin.

III. REALIZACJA NOWEGO WYDARZENIA KULTURALNEGO :

 • organizatorem Konkursu i koordynatorem nowych wydarzeń kulturalnych w Żarach jest Żarski Dom Kultury.

 • pomysłodawca wydarzenia kulturalnego (osoba indywidualna lub grupa nieformalna) może uczestniczyć w realizacji zadania.

 • miejsce realizacji wydarzeń kulturalnych: miasto Żary .

IV. ILE POMYSŁÓW MOŻNA ZGŁOSIĆ?

Uprawnieni do udziału w konkursie mogą zgłosić 1 (jeden) pomysł na nowe wydarzenie kulturalne w Żarach.

V. TERMIN REALIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH:

Inicjatywy będą realizowane w 2022 roku.

VI. GDZIE SKŁADAĆ PROJEKTY NOWYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH ?

1. Wypełniony i podpisany wniosek można złożyć:

 • osobiście w sekretariacie Żarskiego Domu Kultury, ul. Wrocławska 7 ( I piętro – sekretariat), od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 – 15.30.

lub

 • wysłać pocztą na adres: Żarski Dom Kultury w Żarach, ul. Wrocławska 7, 68200 Żary.

lub

 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, dostępny na stronie internetowej Żarskiego Domu Kultury www.dkzary.pl,

2. Szczegółowych informacji udziela Żarski Dom Kultury, Tel. 68 374 2413

VII. TERMIN ZGŁASZANIA POMYSŁÓW NA NOWE WYDARZENIE KULTURALNE:

Projekty na nowe wydarzenie kulturalne należy złożyć do 31.10.2021 roku (decyduje data wpływu).

VIII. ZASADY WYBORU INICJATYWY:

 • Wnioski zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Dyrektora Żarskiego Domu Kultury. Ogłoszenie wyników zaplanowane jest na koniec listopada 2021 r.

 • Komisja oceni wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.

 • Inicjatywy/pomysły na nowe wydarzenie kulturalne muszą spełniać następujące warunki:

– być związane z kulturą i sztuką,

– wynikać z konkretnych zdiagnozowanych potrzeb kulturalnych,

– być realizowane na terenie miasta Żary,

– mieć niekomercyjny charakter,

– Inicjatywy muszą być autorskimi pomysłami zgłaszających, nie mogą naruszać praw osób trzecich.

Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę:

 • innowacyjność pomysłu i sposób realizacji projektu,

 • atrakcyjność,

 • realna możliwość wykonania planowanych działań,.

 • użyteczność społeczna,

 • racjonalne koszty (koszt całkowity realizacji jednego pomysłu nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł).

 • Komisja wybierze minimum 1 pomysł na nowe wydarzenia kulturalne .

IX. NAGRODY:

 • Najlepsze inicjatywy zostaną nagrodzone.

 • Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięskiego projektu w uzasadnionych okolicznościach.

 • Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Pliki do pobrania:

Adres mailowy do wysłania: sekretariat@dkzary.pl 

Żarskie Inicjatywy Kulturalne

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: