Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Regulaminy Zgłoszenia   /  28 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna Żary 2018

28 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna Żary 2018

 

Burmistrz Miasta Żary i Żarski Dom Kultury zapraszają do udziału w 

28 WOJEWÓDZKIEJ WYSTAWIE FOTOGRAFICZNEJ 

REGULAMIN

Celem imprezy jest zaprezentowanie aktualnego stanu fotografii artystycznej autorów z terenu województwa lubuskiego oraz konfrontacje osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

Warunki udziału:

 • Uczestnikiem wy stawy mote być każdy fotografujący z terenu województwa lubuskiego.
 • Tematyka i technika prac dowolna.
 • Format prac dowolny (krótszy bok min. 20 cm., maksymalny format 70 x 100 cm).
 •  Ilość prac dowolna.
 • Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie (imię, nazwisko, tytuł i numer wg karty zgłoszenia).
 • Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 35 zł (koszt wysyłki i katalogu), które należy wpłacić na konto Żarskiego Domu Kultury: PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
 • Prace wraz z kartą zgłoszenia, wraz z dowodem wpłaty należy przesłać w płaskim i sztywnym opakowaniu, przesyłką poleconą adres:
  ŻARSKI DOM KULTURY, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary tel. 68 374 24 13, e-mail: sekretariat@dkzary.pl,  www.dkzary.pl

Wojewódzka Wystawa Fotograficzna ma charakter Konkursu

 • Oceny i kwalifikacji prac do ekspozycji dokona Jury powołane przez organizatorów.
 •  Nagrody:  GRAND PRIX -1200 zł,   I nagroda – 500 zł,   II nagroda – 400 zł,   III nagroda – 300 zł,   trzy wyróżnienia po 150 zł
 • Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród.
 • Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymają dyplom uczestnictwa i katalog.
 • Prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie  podlegają ocenie.

Terminarz:

 • Przyjmowanie prac do 8 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Obrady Jury 13 czerwca 2018 r.
 • Otwarcie wystawy 23  czerwca 2018 r. godz. 12.00, Salon Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu Kultury.
 • Zwrot prac do 31 marca 2019 r.

 Uwagi końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy oraz w środkach społecznego przekazu w celu reklamy imprezy.
 • Najlepsze prace organizatorzy imprezy zgłoszą do udziału w 28 Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej Żary 2018
 • Wszystkie nagrodzone prace przechodzą na własność Żarskiego Domu Kultury.
 • Żarski Dom Kultury nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w trakcie przesyłki pocztowej.

DO POBRANIA: regulamin, karta zgłoszenia

Skip to content