Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Salon Wystaw Artystycznych   /  31 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna Żary 2021

31 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna Żary 2021

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom Kultury, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze 

R E G U L A M I N

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu fotografii artystycznej autorów z terenu województwa lubuskiego oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

1. Warunki udziału:

 • Uczestnikiem wystawy może być każdy fotografujący z terenu województwa lubuskiego.
 • Tematyka i technika prac dowolna
 • Format prac dowolny (krótszy bok min. 20 cm, maksymalny format 70 x 100 cm).
 • Ilość prac jest dowolna
 • Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie (imię, nazwisko, tytuł i numer wg. karty zgłoszenia).
 • Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 40 zł (koszt wysyłki i katalogu), które należy wpłacić na konto Żarskiego Domu Kultury – PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404, w tytule wpłaty należy wpisać 31WWF.
 • Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (oryginał lub sporządzoną wg wzoru, dostępną na stronie www.dkzary.pl) oraz bankowy dowód wpłaty.
 • Prace wraz z kartą zgłoszenia i dowodem wpłaty należy przesłać w płaskim i sztywnym opakowaniu przesyłką poleconą na adres:

Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary

tel. 68 374 24 13, e-mail: sekretariat@dkzary.pl, www.dkzary.pl

2. Wojewódzka Wystawa Fotograficzna ma charakter Konkursu.

 • Oceny i kwalifikacji prac do ekspozycji dokona Jury powołane przez organizatorów.

Nagrody:

 • Grand Prix – 1200 zł,
 •  I nagroda 500 zł,
 • II nagroda 400 zł,
 • III nagroda 300 zł,
 • trzy wyróżnienia po 150 zł.
 • Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 • Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymają dyplom uczestnictwa i katalog.
 • Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie.

3. Terminarz

 • Przyjmowanie prac do 15 czerwca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego)
 • Obrady Jury 26 czerwca 2021 r.
 • Otwarcie wystawy 7 sierpnia 2021 r. godz. 12.00, Salon Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu Kultury.
 • Zwrot prac do 31 maja 2022 r.

4. Uwagi końcowe

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy oraz środkach społecznego przekazu w celach reklamy imprezy.
 • Najlepsze prace organizatorzy imprezy zgłoszą do udziału w 31 Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej Żary 2021.
 • Wszystkie nagrodzone prace przechodzą na własność Żarskiego Domu Kultury. Żarski Dom Kultury nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w czasie przesyłki pocztowej.

 

pliki do pobrania:

Skip to content