Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  KSFA   /  33 Krajowy Salon Fotografii Artystycznej Żary 2023
33 Krajowy Salon Fotografii Artystycznej

33 Krajowy Salon Fotografii Artystycznej Żary 2023

Burmistrz Miasta ŻARY, Żarski Dom Kultury,  Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

zapraszają do udziału w

XXXIII  KRAJOWYM  SALONIE FOTOGRAFII  ARTYSTYCZNEJ  ŻARY 2023

Stowarzyszenie Twórców Fotoklub  Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie  patronat  NR 450/2023

R E G U L A M I N

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

1.Warunki udziału:
    – Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich fotografujących,
    – tematyka prac jest dowolna
    – format prac jest dowolny (sugerowane: krótszy bok min. 20 cm, maksymalny format 70×100 cm)
    – ilość prac jest dowolna,
    – każda praca powinna zawierać sygnaturę (imię, nazwisko, adres, tytuł i numer zgodny z kartą zgłoszenia),
    – organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 50 zł (koszt wysyłki i katalogu), które należy wpłacić na konto ŻDK: PKO BP  41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
    – Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę  zgłoszenia (oryginalną lub sporządzoną wg wzoru, dostępną na stronie  www.dkzary.pl) oraz bankowy dowód wpłaty.
    – Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać w sztywnym opakowaniu na adres:  Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary
    – Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną poproszone o dostarczenie prac fotograficznych również w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkursfoto@dkzary.pl (w temacie maila należy wpisać: 33KSFA) lub na nośniku pamięci do Żarskiego Domu Kultury.

2. Nagrody i medale Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej
    – Grand Prix    – 2000 zł oraz Złoty Medal Fotoklubu RP
    – I nagroda – 1300 zł oraz Srebrny Medal Fotoklubu RP
    – II nagroda –  900 zł oraz Brązowy Medal Fotoklubu RP
    – III nagroda – 600
    –  trzy wyróżnienia po – 200 zł

3.Ocena prac
    1.    Oceny i kwalifikacji prac do wystawy dokona jury powołane przez organizatorów.
    2.    Jury ma prawo do innego podziału nagród.
    3.    Prace niespełniające warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie.

4.Terminarz
    1.    Ostateczny termin nadsyłania prac mija 10 listopada 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego)
    2.    Obrady jury odbędą się 18 listopada 2023 r.
    3.    Zawiadomienie autorów o werdykcie – do 2 grudnia 2023 r.
    4.    Otwarcie wystawy – 2 grudnia 2023 r. godzina 12.00 Salon Wystaw Artystycznych ŻDK
    5.    Wystawa: grudzień 2023 – styczeń 2024 Salon Wystaw Artystycznych ŻDK
    6.    Termin zwrotu prac – do 30 czerwca 2024 r.

5.Uwagi końcowe
    1.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
    2.    Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność ŻDK.
    3.    ŻDK nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w czasie przesyłki pocztowej.
    4.  ŻDK podejmie jedną próbę zwrotu prac przesyłką rejestrowaną na adres uczestnika konkursu. Nieodebrane prace w zależność od decyzji uczestnika będą ponownie wysyłane na koszt odbiorcy lub przechodzą na własność ŻDK.
        5.Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie www.dkzary.pl
        6. Kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

 

 

Pliki do pobrania (PDF)

regulamin:

karta zgłoszenia 

Skip to content