Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Regulaminy Zgłoszenia   /  34 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna Żary 2024
34 WWF Żary 2024

34 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna Żary 2024

34. WOJEWÓDZKA WYSTAWA FOTOGRAFICZNA  ŻARY 2024

BURMISTRZ MIASTA ŻARY I ŻARSKI DOM KULTURY, REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI KULTURY  W ZIELONEJ GÓRZE

R E G U L A M I N

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu fotografii artystycznej autorów z terenu województwa lubuskiego oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

 

1. Warunki udziału

 • Uczestnikiem wystawy może być każdy fotografujący z terenu województwa lubuskiego.
 • Tematyka i technika prac dowolna.
 • Format prac dowolny (rekomendowane: krótszy bok minimum 20 cm, maksymalny format 70×100 cm).
 • Ilość prac jest dowolna.
 •  Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie (imię, nazwisko, tytuł i numer zgodny z karzgłoszenia).
 • Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 60 zł (koszt wysyłki i katalogu), które należy wpłacić na konto Żarskiego Domu Kultury – PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404, w tytule wpłaty należy wpisać: 34.WWF.
 • Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (oryginał lub sporządzoną wg wzoru, dostępną na stronie www.dkzary.pl) oraz bankowy dowód wpłaty.
 • Prace wraz z kartą zgłoszenia i dowodem wpłaty należy przesłać w sztywnym opakowaniu przesyłką poleconą na adres:

Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary   tel. 68 374 24 13, www.dkzary.pl

2. Wojewódzka Wystawa Fotograficzna ma charakter Konkursu

 •  Oceny i kwalifikacji prac do ekspozycji dokona Jury powołane przez organizatorów.

 Nagrody:

 • Grand Prix – 1300 zł,
 • I nagroda – 800 zł,
 •  II nagroda – 600 zł,
 •  III nagroda – 400 zł,
 •  trzy wyróżnienia po – 200 zł.

 

 •  Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 •  Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymają dyplom uczestnictwa i katalog.
 •  Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie.

3. Terminarz

 • Przyjmowanie prac do 10 czerwca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Obrady Jury 22 czerwca 2024 r.
 • Otwarcie wystawy 13 lipca 2024 r., godz. 12.00, Salon Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu Kultury.
 • Zwrot prac do 31 maja 2025 r.

4. Uwagi końcowe

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy oraz środkach społecznego przekazu w celach reklamy imprezy.
 • Najlepsze prace organizatorzy imprezy zgłoszą do udziału w 34. Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej Żary 2024.
 •  Z chwilą nagrodzenia lub wyróżnienia pracy fotograficznej Organizator nabywa własność odbitki lub wydruku (itp.) fotografii zgłoszonej przez Uczestnika na konkurs. Z chwilą przyznania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej lub wyróżnionej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji: dowolnej reprodukcji prac m.in. w katalogu wystawy i innych wydawnictwach oraz środkach społecznego przekazu.
 • Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną poproszone o dostarczenie prac fotograficznych również w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkursfoto@dkzary.pl (w temacie maila należy wpisać: 34.WWF) lub do Żarskiego Domu Kultury na nośniku pamięci. Rekomendowane parametry zdjęcia w wersji elektronicznej: format JPG, TIFF, PNG lub BMP; rozdzielczość minimum 300 DPI na 21×29,7 cm (format A4).
 •  Żarski Dom Kultury nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w czasie przesyłki pocztowej.
 •  Organizator podejmie jedną próbę zwrotu prac przesyłką rejestrowaną na adres uczestnika konkursu. Nieodebrane prace w zależność od decyzji uczestnika będą ponownie wysyłane na koszt odbiorcy lub przechodzą na własność ŻDK.
 •  Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie www.dkzary.pl
 • Kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

 

Karta zgłoszenia w formacie PDF jest tutaj

Zostaw komentarz

Skip to content