Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Regulaminy Zgłoszenia   /  Konkurs plastyczny „Alla prima” dla dzieci i młodzieży

Konkurs plastyczny „Alla prima” dla dzieci i młodzieży

 alla prima

Żarski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież  do udziału w konkursie plastycznym „Alla Prima ” Temat konkursu :
„Od wschodu do zachodu słońca”  
poniżej regulamin i karta zgłoszenia

REGULAMIN

I Konkursu Plastycznego „Alla prima” dla dzieci i młodzieży

Od wschodu do zachodu słońca”

1.Organizator:

Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7 68-200 Żary,
tel.(68) 374 24 13, www.dkzary.pl, sekretariat@dkzary.pl

2. Terminy

 • Nadsyłanie prac – 13.05.2016 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu – 17.05.2016 r.
 • Wręczenie nagród (wernisaż) – 02.06.2016 r. o godzinie 17.00
  w „Małej Galerii” sali widowiskowej „Luna” ŻDK, ul. Okrzei 35

3. Kategorie wiekowe:

 • Szkoła Podstawowa: klasa I-III
 • Szkoła Podstawowa: klasa IV-VI
 • Gimnazjum: klasa I-III

4. Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności i wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży na otaczającą rzeczywistość (ludzie, architektura, przyroda)
 • aktywizowanie miłośników sztuk pięknych poprzez prezentacje
  i honorowanie ich dokonań,
 • poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

5. Kryteria oceny:

 • walory artystyczne,
 • kompozycja,
 • warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami.

6. Nagrody:

 • Z każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonione po trzy prace
  ( I, II, III miejsce), które będą nagrodzone.
 • Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.
 • Decyzja jury jest niepodważalna.
 • Informacje o wynikach konkursu i nagrodzonych
  autorach dostępne będą na stronie internetowej Żarskiego Domu Kultury w dniu 17.05.2016 r.

7. Warunki uczestnictwa

 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę w formacie minimum A3 wykonaną wybraną przez siebie techniką plastyczną:ołówek,kredki,pastele,farby(akwarela,akryl,
  gwasz,tempera,olej),techniki graficzne(bez grafiki komputerowej),kolaż.
 • Ocenie podlegać będą tylko prace indywidualne.
 • Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 • Na odwrocie pracy należy zamieścić kartę zgłoszeniową, wypełnioną drukowanymi literami.
 • Praca nadesłana na konkurs powinna być pracą własną i nieprzedstawianą na innych konkursach.

8. Warunki dostarczania prac:

 1. Wiek od 7 do 15 lat
 2. Podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na udział osoby małoletniej w konkursie.
 3. Prace z dopiskiem I Konkurs Plastyczny „Alla prima” należy przesyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatora w terminie do 13.05.2016r.
 4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 5. Zaleca się troskliwe opakowanie prac ,aby nie uległy uszkodzeniom w transporcie.
 6. Prace złożone, pogięte ,złożone nie będą oceniane.
 7. Materiały przesyłane są na koszt i ryzyko własne uczestnika.
 8. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 1. Przetwarzanie danych osobowych

a) Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników niniejszego konkursu będą przez niego przetwarzane w celu:

 • realizacji konkursu,
 • wyłonienie zwycięzców konkursu,
 • doręczenia nagród.

10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku.

KARTA ZGŁOSZENIA W FORMACIE  doc jest TUTAJ
REGULAMIN W PDF  jest TUTAJ.

 

Skip to content