Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Uniwersytet Trzeciego Wieku – sekcje

  /    /  Uniwersytet Trzeciego Wieku – sekcje

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Instruktor: Daniela Giecold

Rada Słuchaczy UTW:

 •  przewodnicząca: Wanda Krajnik
 • wiceprzewodnicząca: Wanda Dobroń
 • sekretarz: Halina Rola – Alechno
 • członkowie: Elżbieta Łobacz- Bącal, Halina Borowiec, Jadwiga Mazur, Urszula Słowik.

Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Żarskiego Domu Kultury jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, ekologicznych, a także kultury fizycznej i sportu, poprzez prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – -turystycznej dla osób starszych. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych to tworzenie warunków do dobrego starzenia się.

Słuchacze UTW, a jest ich obecnie ponad 200, to osoby z różnych środowisk i kręgów społecznych, zróżnicowane pod względem wieku, wykształcenia i zainteresowań. Wszystkich natomiast łączy chęć dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań, poszerzania horyzontów, chęć samorealizacji.

Uniwersytet Trzeciego Wieku propaguje wśród emerytów, rencistów i osób aktywnych zawodowo wartościowy sposób życia, umożliwiając uzupełnianie czy aktualizowanie wiedzy, poznawanie współczesnych osiągnięć nauki, sprzyjanie koleżeńskim kontaktom. Daje wsparcie, nobilituje, włącza do pracy na rzecz drugiego człowieka. Poprzez różnorodność form i metod pozyskiwania wiedzy UTW otwiera horyzonty, wspiera i ukazuje drogę intelektualnej „jesieni życia”. Dzięki niemu słuchacze na nowo podejmują wysiłek zmierzający do poszerzenia własnej wiedzy, odkrywają swoje talenty, poszerzają krąg zainteresowań, uczą się czerpać z szerokiej gamy możliwości oferowanych przez współczesny świat.

Usprawnianiu intelektualnemu seniorów, rozbudzaniu nowych zainteresowań, doskonaleniu wiedzy i umiejętności służą zajęcia wybrane zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami w sekcjach:

 • Sekcja literacka „RYM”, zajęcia środa 11.00 – 13.00, ul. Wrocławska 7 – sala nr 18 (opiekun/wolontariusz – Halina Borowiec)
 • Teatr „Es”, zajęcia wtorek, czwartek 8.30 – 11.00, ul. Wrocławska 7 – sala nr 15 (instruktor -Daniela Giecold)
 • Zespół muzyczny „WROCŁAWSKA 7”, zajęcia piątek 17.00 – 20.00, ul. Wrocławska 7 – sala nr 15 (instruktor – Wiktor Pietrucki)
 • Zespół muzyczny „BEMOLE”, zajęcia środa 15.00 – 17.00, ul. Wrocławska 7 -sala nr 15 (instruktor – Wiktor Pietrucki)
 • Chór „ŻARANIE”, zajęcia wtorek, czwartek 11.00 – 14.30, ul. Wrocławska 7 -sala nr 15 (instruktor – Wiesław Skarbek)
 • Zespół „CANTO”, zajęcia wtorek, czwartek 11.00 – 14.30, ul. Wrocławska 7 sala nr 15 (instruktor – Wiesław Skarbek)
 • Klub dyskusyjny „PO-GADAJMY”, zajęcia piątek 11.00 – 13.00, ul. Wrocławska 7 – sala nr 13 (instruktor – Daniela Giecold)
 • Sekcja plastyczna „GOYA I”, zajęcia poniedziałek 15.00 – 19.00, ul. Wrocławska 7 – sala nr 10 (instruktor – Beata Chudy)
 • Zespół taneczny UTW, zajęcia poniedziałek, czwartek, 15.45 – 16.45, LUNA (instruktor – Bożena Wróbel)
 • Lektorat języka niemieckiego, zajęcia wtorek 15.00 – 18.00,  sala nr 13 – ul. Wrocławska 7 (prowadząca – Ewa Kajtanowska)
 • Lektorat języka angielskiego, zajęcia poniedziałek 15.30 – 18.30, sala nr 13 – ul. Wrocławska 7 (prowadząca – Anna Filipowska)
 • Gimnastyka, zajęcia poniedziałek 16.00 – 16.45, Zespół Szkół Ekonomicznych (prowadząca – Beata Morusiewicz)
 • Gimnastyka w wodzie z elementami nauki pływania, zajęcia środa 12.00 – 13.00, WODNIK (prowadząca/wolontariusz – Elżbieta Łobacz- Bącal)
 • Brydż sportowy, zajęcia środa 17.00 – 20.00, LUNA (instruktor – Roman Ryś)
 • Nordic walking, zajęcia pon. i czw. godz. 11.30 – przystanek przy ul. Zawiszy Czarnego (autobus 504 godz. 11.00 ul. Moniuszki, Ułańska, 1 maja,   Podwale itd.)  (prowadzący/wolontariusz  – Franciszek Dec)
 • Rowery, zajęcia poniedziałek godz. 10.00, (prowadząca/wolontariusz – Anita Andrzejewska – Pala)
 • Sekcja historyczna „TROPICIELE HISTORII”, zajęcia wtorek 17.00 – 18.30, ul. Wrocławska 7 sala nr 15 (instruktor – Rafał Szymczak)
 • Sekcja szachowa, zajęcia środa 13.30 – 15.30, ul. Wrocławska 7 sala nr 15 (prowadząca/wolontariusz Wanda Włodyka)
 • Klub miłośników roślin, zajęcia wtorek 12.00 -15.00, ul. Wrocławska 7 sala nr 18 (prowadząca/ wolontariusz – Elżbieta Szubert- Licznerska)

Na stronie internetowej dkzary.pl publikowane są comiesięczne programy pracy UTW, w tym tematyka wykładów.
W sprawach związanych z pracą Uniwersytetu Trzeciego Wieku prosimy kontaktować się z Danielą Giecold – tel. 68 374 24 13
Biuro UTW czynne codziennie w godzinach: od poniedziałku do środy w godz. 10.00 – 13.00, czwartek: od 10.00 – 13.00 i od 15.30 – 17.30, oraz w piątek w godz. 9.00 – 11.00.

Serdecznie zapraszamy

Starość wcale nie jest złem (…) przeciwnie może być dobrem nadającym schyłkowi ludzkiej egzystencji wymiar prawdziwie godnego trwania pośród zmieniających się postaci świata.”

Plutarch

Zostaw komentarz

Skip to content