Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  OWKPS Salon Jesienny   /  XLIII Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny ” Żary 2019

XLIII Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny ” Żary 2019

 slider70Burmistrz Miasta Żary,  Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Żarski Dom Kultury  zapraszają do udziału w:


XLIII  OTWARTYM WOJEWÓDZKIM             KONKURSIE PLASTYKI
„SALON JESIENNY” ŻARY 2019

REGULAMIN

 1. Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego plastyków z terenu województwa lubuskiego.
 2. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach plastycznych: rysunek, grafika, malarstwo i rzeźba.
 3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • do konkursu mogą być zgłoszone tylko prace autorskie wykonane na przestrzeni ostatnich dwóch lat, nie eksponowane na innych konkursach;
 • autor może zgłosić max. do 3 prac w każdej kategorii;
 • tematyka prac jest dowolna;
 • w konkursie nie mogą brać udziału prace będące kopiami, replikami montażem itp. dzieł innych twórców;
 • prace powinny być odpowiednio oprawione (passe-partou, dotyczy prac miękkich, ramy, listwy) i zabezpieczone przed uszkodzeniami;
 • prace w antyramach, ze względów technicznych nie będą dopuszczone do oceny jury;
 • każda z prac powinna posiadać sygnaturę : imię, nazwisko, tytuł, data wykonania pracy, technika, kategoria konkursu;
 • prace nie spełniające powyższych kryteriów technicznych nie będą dopuszczone do oceny jury.
 1. Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 35 zł, które należy wpłacić na konto ŻDK:
   PKO BP: 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
  (jako tytuł wpłaty prosimy wpisać „SALON JESIENNY”)
 2. Autor zobowiązany jest do złożenia czytelnie (DRUKIEM) wypełnionej karty zgłoszenia.
 3. Termin nadsyłania prac – do dnia 19 października 2019r.
 4. Oceny prac dokona jury w dniu 21 października 2019r. powołane przez organizatorów.
 5. Otwarcie wystawy nastąpi 7 listopada 2019r. o godz. 12.00 w Salonie Wystaw Artystycznych ŻDK.
 6. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne, dyplomy i katalogi.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
 8. Prace należy dostarczyć na adres: Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary
 9. Ze względu na możliwość eksponowania wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury, prace należy odebrać w terminie od 01.03 2020 – 30.05.2020. Nieodebrane prace przechodzą na własność ŻDK.
 10. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.dkzary.pl.

Regulamin jest tutaj (pdf)

Karta zgłoszenia jest tutaj.  (pdf)

Skip to content