Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  OWKPS Salon Jesienny   /  XLIV Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny” 2020

XLIV Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny” 2020

REGULAMIN

 1. Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego plastyków z terenu województwa lubuskiego.
 2. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach plastycznych: rysunek, grafika, malarstwo i rzeźba.
 3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  – do konkursu mogą być zgłoszone tylko prace autorskie wykonane na przestrzeni ostatnich dwóch lat, nie eksponowane w innych konkursach;
  – autor może zgłosić max. do 3 prac w każdej kategorii;
  – tematyka prac jest dowolna;
  – w konkursie nie mogą brać udzialu prace będące kopiami, replikami montażem itp. dzieł innych twórców;
  – prace powinny być odpowiednio oprawione (passe-partou, dotyczy prac miękkich, ramy, listwy) i zabezpieczone przed uszkodzeniami;
  – prace w antyramach, ze względów technicznych, nie będą dopuszczone pod obrady jury;
  – każda z prac powinna posiadać sygnaturę: nazwisko, tytuł, data wykonania pracy, technika, kategoria konkursu;
  – prace nie spełniajace powyższych kryteriów technicznych nie będa dopuszczone do oceny jury.
 4.  Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 35 zł., które należy wpłacić na konto ZDK:
  PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
 5. Autor zobowiazany jest do złożenia czytelnie (DRUKIEM), wypełnionej karty zgloszenia.
 6. Termin nadsyłania prac  do 7 października 2020 r. 
 7. Oceny prac dokona jury 12 października 2020 r. powolane przez organizator6w.
 8. Otwarcie wystawy nastąpi 24 pa2dziernika 2020 r. o godz. 12.00 w Salonie Wystaw Artystycznych ZDK.
 9.  Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne, dyplomy i katalogi. 
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
 11. Prace należy dostarczyć na adres:
  Zarski Dom Kultury, ul. Wrociawska 7, 68-200 Zary 
 12. Ze względu na możliwośc eksponowania wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury, prace należy odebrać w terminie od 01.03 2021 – 30.05.2021. Nieodebrane prace przechodzą na własność ŻDK. 
 13. Regulamin i karty zgłoszenia dostępne sa na stronie www.dkzary.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych, zawartych w Karcie Zgłoszenia do Otwartego Konkursu Plastyki SALON JESIENNY 2020. realizowanego przez Żarski Dom Kultury Żary ul. Wrocławska 7. Informujemy że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail iod@kzary.pl lub pisemne na adres Żarski Dom Kultury, 68-200 Żary ul. Wrocławska 7. Administratorem moich danych osobowych jest Żarski Dom Kultury, Żary ul. Wrocławska 7. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie www.dkzary.pl oraz w gablocie na terenie ŻDK.

materiały do pobrania: 

 

 

Skip to content