32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna – Żary 2022

32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna - Żary 2022

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatrów Tańca Żarskiego ...

Więcej...

XLIV Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny” 2020

REGULAMIN

 1. Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego plastyków z terenu województwa lubuskiego.
 2. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach plastycznych: rysunek, grafika, malarstwo i rzeźba.
 3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  – do konkursu mogą być zgłoszone tylko prace autorskie wykonane na przestrzeni ostatnich dwóch lat, nie eksponowane w innych konkursach;
  – autor może zgłosić max. do 3 prac w każdej kategorii;
  – tematyka prac jest dowolna;
  – w konkursie nie mogą brać udzialu prace będące kopiami, replikami montażem itp. dzieł innych twórców;
  – prace powinny być odpowiednio oprawione (passe-partou, dotyczy prac miękkich, ramy, listwy) i zabezpieczone przed uszkodzeniami;
  – prace w antyramach, ze względów technicznych, nie będą dopuszczone pod obrady jury;
  – każda z prac powinna posiadać sygnaturę: nazwisko, tytuł, data wykonania pracy, technika, kategoria konkursu;
  – prace nie spełniajace powyższych kryteriów technicznych nie będa dopuszczone do oceny jury.
 4.  Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 35 zł., które należy wpłacić na konto ZDK:
  PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
 5. Autor zobowiazany jest do złożenia czytelnie (DRUKIEM), wypełnionej karty zgloszenia.
 6. Termin nadsyłania prac  do 7 października 2020 r. 
 7. Oceny prac dokona jury 12 października 2020 r. powolane przez organizator6w.
 8. Otwarcie wystawy nastąpi 24 pa2dziernika 2020 r. o godz. 12.00 w Salonie Wystaw Artystycznych ZDK.
 9.  Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne, dyplomy i katalogi. 
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
 11. Prace należy dostarczyć na adres:
  Zarski Dom Kultury, ul. Wrociawska 7, 68-200 Zary 
 12. Ze względu na możliwośc eksponowania wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury, prace należy odebrać w terminie od 01.03 2021 – 30.05.2021. Nieodebrane prace przechodzą na własność ŻDK. 
 13. Regulamin i karty zgłoszenia dostępne sa na stronie www.dkzary.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych, zawartych w Karcie Zgłoszenia do Otwartego Konkursu Plastyki SALON JESIENNY 2020. realizowanego przez Żarski Dom Kultury Żary ul. Wrocławska 7. Informujemy że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail iod@kzary.pl lub pisemne na adres Żarski Dom Kultury, 68-200 Żary ul. Wrocławska 7. Administratorem moich danych osobowych jest Żarski Dom Kultury, Żary ul. Wrocławska 7. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie www.dkzary.pl oraz w gablocie na terenie ŻDK.

materiały do pobrania: 

 

 

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: