Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Regulaminy Zgłoszenia   /  XLVI Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny”

XLVI Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny”

Regulamin:

 1. Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego plastyków z terenu województwa lubuskiego.

 2. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach plastycznych: rysunek, grafika, malarstwo i rzeźba.

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  – do konkursu mogą być zgłoszone tylko prace autorskie wykonane na przestrzeni ostatnich dwóch lat, nie eksponowane w innych konkursach;
  – autor może zgłosić max. do 3 prac w każdej kategorii;
  – tematyka prac jest dowolna;
  – w konkursie nie mogą brać udziału prace będące kopiami, replikami montażem itp. dzieł innych twórców;
  – prace powinny być odpowiednio oprawione (passe-partou, dotyczy prac miękkich, ramy, listwy) i zabezpieczone przed uszkodzeniami;
  – prace w antyramach, ze względów technicznych, nie będą dopuszczone pod obrady jury;
  – każda z prac powinna posiadać sygnaturę: nazwisko, tytuł, data wykonania pracy, technika, rozmiar, kategoria konkursu,
  – prace nie spełniające powyższych kryteriów technicznych nie będą dopuszczone do oceny jury.

 2.  Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 50 zł, które należy wpłacić na konto ZDK:
  PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404

 3. Autor zobowiązany jest do złożenia czytelnie (DRUKIEM), wypełnionej karty zgłoszenia.

 4. Termin nadsyłania prac  do 7 października 2022 r. 

 5. Oceny prac dokona jury 13 października 2022 r. powołane przez organizatorów.

 6. Otwarcie wystawy nastąpi 22 października 2022 r. o godz. 12.00 w Salonie Wystaw Artystycznych ZDK.

 7.  Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne, dyplomy i katalogi. 

 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.

 9. Prace należy dostarczyć na adres:
  Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary 

 10. Ze względu na możliwość eksponowania wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury, prace należy odebrać w terminie od 01.03 2023 – 30.05.2023. Nieodebrane prace przechodzą na własność ŻDK. 

 11. Regulamin i karty zgłoszenia dostępne są na stronie www.dkzary.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych, zawartych w Karcie Zgłoszenia do Otwartego Konkursu Plastyki SALON JESIENNY 2023. realizowanego przez Żarski Dom Kultury Żary ul. Wrocławska 7. Informujemy że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail iod@kzary.pl lub pisemne na adres Żarski Dom Kultury, 68-200 Żary ul. Wrocławska 7. Administratorem moich danych osobowych jest Żarski Dom Kultury, Żary ul. Wrocławska 7. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie www.dkzary.pl oraz w gablocie na terenie ŻDK.

 

Do pobrania : 

Regulamin

Karta Zgłoszenia

Skip to content