Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  OWKPS Salon Jesienny   /  XLVII Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny” 2023

XLVII Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny” 2023

Żarski Dom Kultury zaprasza do udziału w XLVII Otwartym Wojewódzkim Konkursie Plastyki ” Salon Jesienny”

 1. Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego plastyków z terenu województwa lubuskiego.
 2. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach plastycznych: rysunek, grafika, malarstwo i rzeźba.
 3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  – do konkursu mogą być zgłoszone tylko prace autorskie wykonane na przestrzeni ostatnich dwóch lat, nie eksponowane w innych konkursach;
  – autor może zgłosić max. do 3 prac w każdej kategorii;
  – tematyka prac jest dowolna;
  – w konkursie nie mogą brać udziału prace będące kopiami, replikami montażem itp. dzieł innych twórców;
  – prace powinny być odpowiednio oprawione (passe-partou, dotyczy prac miękkich, ramy, listwy) i zabezpieczone przed uszkodzeniami;
  – prace w antyramach, ze względów technicznych, nie będą dopuszczone pod obrady jury;
  – każda z prac powinna posiadać sygnaturę: nazwisko, tytuł, data wykonania pracy, technika, rozmiar, kategoria konkursu;
  – prace nie spełniające powyższych kryteriów technicznych nie będą dopuszczone do oceny jury.
 4. Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 60 zł, które należy wpłacić na konto ŻDK:
  PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
 5. Autor zobowiązany jest do złożenia czytelnie (DRUKIEM), wypełnionej karty zgłoszenia.
 6. Termin nadsyłania prac   do  10 października 2023  r.
 7. Oceny prac dokona jury  13 października 2023  r. powołane przez organizatorów.
 8. Otwarcie wystawy nastąpi  4 listopada 2023  r. o godz. 12.00 w Salonie Wystaw Artystycznych ŻDK.
 9. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne, dyplomy i katalogi.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
 11. Prace należy dostarczyć na adres:
  Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200  Żary
 12. Ze względu na możliwość eksponowania wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury, prace należy odebrać w terminie od 01.03 2024 – 30.05.2024. Nieodebrane prace przechodzą na własność ŻDK.
 13. Regulamin i karty zgłoszenia dostępne są na stronie  www.dkzary.pl
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych, zawartych w Karcie Zgłoszenia do Otwartego Konkursu Plastyki SALON JESIENNY 2023. realizowanego przez Żarski Dom Kultury Żary ul. Wrocławska 7. Informujemy że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail  iod@kzary.pl  lub pisemne na adres  Żarski Dom Kultury, 68-200 Żary ul. Wrocławska 7. Administratorem moich danych osobowych jest Żarski Dom Kultury, Żary ul. Wrocławska 7. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie www.dkzary.pl oraz w gablocie na terenie ŻDK.

DO POBRANIA : KARTA ZGŁOSZENIA 

Skip to content