Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Salon Wystaw Artystycznych   /  XXIV Krajowy Salon Fotografii Artystycznej Żary 2014 -Otwarcie wystawy

XXIV Krajowy Salon Fotografii Artystycznej Żary 2014 -Otwarcie wystawy

Żarski Dom Kultury zaprasza na otwarcie wystawy XXIV Krajowego Salonu Fotografii  Artystycznej, które odbędzie się 13 grudnia 2014 o godzinie 12.00 w  Salonie Wystaw Artystycznych , ulica Rynek 17 . Po uroczystym otwarciu  odbędą się warsztaty fotograficzne dla uczestników Salonu , które poprowadzi Piotr Wiktor Węcławski – Fotoklub RP.  Słowo wstępne do katalogu wystawy napisał Adam Sobota.

Słowo Wstępne do katalogu wystawy: 

Współczesna technika fotograficzna, połączona z możliwościami komputerowej obróbki, oferuje użytkownikom wyjątkowo bogate możliwości wyrazu. Jest to szczególnie widoczne przy indywidualnych twórczych poszukiwaniach , gdzie często łączy się procedury zapisu cyfrowego z wcześniejszymi metodami fotografii. Ale jeśli przywołamy znane od dawna stwierdzenie, że fotografia jest przede wszystkim sztuką wyboru, to dzisiaj ta prawda ważna jest w dwójnasób. Wyborom możliwym wobec zjawisk rzeczywistości towarzyszą wybory wśród licznych sposobów kształtowania obrazu. Jednak za większą łatwością w operowaniu techniką idzie też większa trudność w określeniu czytelnej zasady wyboru. W takich warunkach sprawdza się utrzymanie dyscypliny i klarowności procedur, co jury doceniło zwłaszcza w nagrodzonych pracach. Główną nagrodę przyznano Lidii Krzywoźniak za cykl czterech fotografii „Desakralizacja”, które przedstawiają wnętrze opuszczonego kościoła. Autorka w prosty sposób relacjonuje zastaną sytuację, ale ta pozorna beznamiętność potrafi poruszyć widza w miarę jak jego wzrok podąża za światłem opisującym przedmioty. Konsekwentną dokumentalną procedurę zastosował też Tomasz Okoniewski w serii „Bohaterowie wypału” (II nagroda), dostosowując brutalną estetykę zdjęć do charakteru pracy węglarzy. Podobne zalety zauważono też w dziełach autorów, którzy w większym stopniu manipulują przedstawieniami, aby odwołać się do wyobraźni czy poetyki snu. Marcin Jastrzębski (cykl „Nowhere”, I nagroda) sfotografował na morskiej plaży znalezione obiekty, które mogą się skojarzyć z reliktami zaginionej cywilizacji. Ewa Oderkiewicz (III nagroda) starała się oddać wielowarstwowość pamięci poprzez fotomontaże, które mimo swojej złożoności utrzymują ciekawy graficzny rytm. Te walory posiadają też prace wyróżnionych autorów, gdzie temat stanowi pretekst dla odkrycia w nim wizualnych fenomenów.

ADAM SOBOTA

Skip to content