Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  KSFA   /  XXVII Krajowy Salon Fotografii Artystycznej – Żary 2017

XXVII Krajowy Salon Fotografii Artystycznej – Żary 2017

 Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom Kultury,
Starosta Powiatu Żarskiego i Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze zapraszają do udziału w:

XXVII Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej Żary 2017  

 Impreza pod patronatem Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

REGULAMIN

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców
reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

Warunki udziału:

 • Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

 • Tematyka prac jest dowolna.

 • Format prac jest dowolny (krótszy bok min.20 cm., maksymalny format 70 cm x 100 cm)

 • Ilość prac jest dowolna.

 • Każda praca powinna zawierać sygnaturę (imię, nazwisko, adres, tytuł i numer zgodny z kartą zgłoszenia)

 • Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 30 zł (koszt wysyłki i katalogu), które należy wpłacić na konto ŻDK: PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404

 • Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (oryginalną lub sporządzoną wg wzoru, dostępną na stronie www.dkzary.pl) oraz bankowy dowód wpłaty.

 • Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać w sztywnym opakowaniu na adres: Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary

Nagrody i medale Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Grand Prix – 2100 zł oraz Zloty Medal Fotoklubu RP

 • I nagroda – 1200 zł oraz Srebrny Medal Fotoklubu RP

 • II nagroda – 900 zł oraz Brązowy Medal Fotoklubu RP

 • III nagroda – 600 zł

 • dwa wyróżnienia po – 300 zł

 

Ocena prac

 1. Oceny i kwalifikacji prac do wystawy dokona jury powołane przez organizatorów.

 2. Jury ma prawo do innego podziału nagród.

 3. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie.

Terminarz

 1. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 14 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 2. Obrady jury odbędą się 3 listopada 2017 r.

 3. Zawiadomienie autorów o werdykcie — 24 listopada 2017 r.

 4. Otwarcie wystawy— 9 grudnia 2017 r. godzina 12.00 Salon Wystaw Artystycznych ŻDK.

 5. Wystawa: grudzień 2017 — styczeń 2018 Salon Wystaw Artystycznych ŻDK.

 6. Termin zwrotu prac – do 30 czerwca 2018 r.

Uwagi końcowe:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.

 2. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność ŻDK.

 3. ŻDK nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w czasie przesyłki pocztowej. Biuro organizacyjne: Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary, tel/fax (068) 374 24 13

www.dkzary.pl,    e-mail: sekretariat@dkzary.pl

Regulamin do pobrania tutaj w formacie PDF.

Karta zgłoszenia do pobrania tutaj w formacie PDF.

Skip to content