Koncert Świąteczny Ania Rusowicz i goście

Koncert Świąteczny Ania Rusowicz i goście

Znamy artystkę Świątecznego Koncertu! dnia 27.12.2022r. odbędzie ...

Więcej...

Mam ogień w sercu – WOŚP 2023

Mam ogień w sercu - WOŚP 2023

Sztab #6273 Żarski Dom Kultury ...

Więcej...

Rejestracja Wolontariuszy WOŚP

Rejestracja Wolontariuszy WOŚP

Miło nam poinformować, iż ruszyła  ...

Więcej...

Patryk Adamkiewicz – La Scala Night

Patryk Adamkiewicz - La Scala Night

La Scala Night - wieczór ...

Więcej...

XXXII Krajowy Salon Fotografii Artystycznej – Żary 2022 

 
 Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom Kultury i Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze zapraszają do udziału w

XXXII Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej – Żary 2022 

Pliki do pobrania: 

Impreza pod patronatem Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

REGULAMIN

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

1.Warunki udziału:

 • Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich fotografujących
 • Tematyka prac jest dowolna
 • Format prac jest dowolny (krótszy bok min. 20 cm, maksymalny format 70 x 100 cm)
 • Ilość prac jest dowolna
 • Każda praca powinna zawierać sygnaturę (imię, nazwisko, adres, tytuł i numer zgodny z kartą zgłoszenia)
 • Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 40 zł (koszt wysyłki i katalogu), które należy wpłacić na konto ŻDK: PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
 • Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (oryginał lub sporządzoną wg wzoru, dostępną na stronie www.dkzary.pl) oraz bankowy dowód wpłaty.
 • Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać w sztywnym opakowaniu na adres:

Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary

2.Nagrody i medale Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Grand Prix – 2000 zł oraz Złoty Medal Fotoklubu RP
 • I nagroda – 1300 zł oraz Srebrny Medal Fotoklubu RP
 • II nagroda – 900 zł oraz Brązowy Medal Fotoklubu RP
 • III nagroda – 600 zł
 • trzy wyróżnienia po – 200 zł

3.Ocena prac:

 1. Oceny i kwalifikacji prac do wystawy dokona jury powołane przez organizatorów.
 2. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 3. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie bę podlegały ocenie.

4. Terminarz:

 1.  Ostateczny termin nadsyłania prac mija 14 listopada 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego)
 2.  Obrady Jury odbędą się 19 listopada 2022 r.
 3. Zawiadomienie autorów o werdykcie – do 10 grudnia 2022 r.
 4. Otwarcie wystawy – 10 grudnia 2022 r., godzina 12.00, Salon Wystaw Artystycznych ŻDK
 5. Wystawa: grudzień 2022 – styczeń 2023 Salon Wystaw Artystycznych ŻDK
 6. Termin zwrotu prac – do 30 czerwca 2023 r.

5. Uwagi końcowe:

 1.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
 2.  Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność ŻDK.
 3. ŻDK nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w czasie przesyłki pocztowej. Biuro organizacyjne: Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary tel/fax (68) 374 24 13, www.dkzary.pl, e-mail: sekretariat@dkzary.pl
 4. Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie www.dkzary.pl

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: