32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna – Żary 2022

32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna - Żary 2022

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatrów Tańca Żarskiego ...

Więcej...

Zapraszamy na Żarską Fabrykę Talentów – Eliminacje 30 czerwca 10.00

FABRYKA TALENTÓW 2014Umiesz śpiewać, tańczyć , grać na instrumencie, nie obca Ci jest akrobatyka i żonglerka , wiesz jak rozśmieszyć lub zaskoczyć widownie ? Tak ? Weź udział w naszym konkursie

ŻARSKA FABRYKA TALENTÓW
ZAPRASZA WSZYSTKICH UTALENTOWANYCH

dzieci, młodzież i dorosłych – do udziału w eliminacjach „Żarskiej Fabryki Talentów”zgłaszać się można również w trakcie eliminacji, które  odbędą się 30 czerwca 2014 o godz. 10.00 w sali widowiskowej ŻDK „LUNA ” ul. Okrzei 35 Finał Konkursu odbędzie się 31 sierpnia o godzinie 11.00 na stadionie „Syrena” przy ulicy Leśnej w czasie Dni Żar.

REGULAMIN KONKURSU

Żarska fabryka talentów”

ORGANIZATOR: Burmistrz Miasta Żary

WSPÓŁORGANIZATORZY: Żarski dom Kultury

CELE KONKURSU:

 • popularyzowanie działań artystycznych

 • rozwijanie kreatywności

 • promowanie młodych talentów

 • rozwijanie zainteresowań

 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

 • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności

UCZESTNICY KONKURSU:

 • konkurs ma charakter otwarty

 • uczestnikami konkursu mogą być uczniowie dzieci, młodzież, dorośli.

FORMA KONKURSU:

 • krótka prezentacja sceniczna:

– śpiew

– taniec

– pokaz sprawności fizycznej

– prezentacja treści kabaretowych

– gra na dowolnym instrumencie

– występy sportowo-akrobatyczne

– zdolności manualne

– inne …

INFORMACJE OGÓLNE:

 • występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych

 • podczas występu osoba nie może być ubrana prowokacyjnie

 • prezentacja nie może być dłuższa niż 3 minuty

 • uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego

 • uczestnik ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych miejsca występu

 • organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz CD, (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń), natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca

 • uczestnicy konkursu wraz z opiekunami przyjeżdżają na własny koszt.

 • warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej na stronie Urzędu Miejskiego oraz Żarskiego Domu Kultury i dostarczenie jej w nieprzekraczającym terminie do dnia 25 czerwca 2014 r. na adres ŻDK ul. Wrocławska 7.

 • uczestnicy wyłonieni w trakcie eliminacji w dniu 30 czerwca 2014 r. wezmą udział w II etapie konkursu 31 sierpnia 2014 r.

MIEJSCE REALIZACJI:

I etap – sala widowiskowa „Luna” ŻDK ul. Okrzei 35

II etap – stadion SYRENA ul. Sportowa

TERMIN REALIZACJI:

 • eliminacje wstępne w dniu 30 czerwca 2014 r. godz. 10.00 sala widowiskowa „Luna” Żarskiego Domu Kultury ul. Okrzei 35

 • finał w dniu 31 sierpnia 2014 r. Stadion Syrena ul. Sportowa.

PRZEBIEG KONKURSU:

 • Organizator zawiadamia o konkursie szkoły, podaje informacje na stronie internetowej Urzędu Miasta i ŻDK, do portali, prasy i telewizji regionalnej ,

 • Konkurs składa się z dwóch etapów:

eliminacje w sali widowiskowej „Luna” ŻDK w dniu 30 czerwiec 2014 r. (poniedziałek) od godz. 10.00

Podczas eliminacji zostaną wyłonieni uczestnicy finału

– finał konkursu dnia 31 sierpień 2014 r. Stadion Syrena godz. 11.00

 • Konkurs oceniać będzie Rada Artystyczna

 • Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy.

 • Decyzja organizatora i Rady Artystycznej jest ostateczna i niepodważalna,

 • Organizator i Rada Artystyczna nie są zobowiązani do podawania powodów podjęcia decyzji o odrzuceniu kandydata lub zakwalifikowania do grona finalistów

 • Uczestnik zostanie poinformowany o dalszym udziale w konkursie niezwłocznie po eliminacjach wstępnych

 • Po zakończeniu konkursu Rada Artystyczna sporządza protokół z przebiegu eliminacji i finału konkursu „Żarska Fabryka Talentów”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

O kolejności występów decydują organizatorzy. Informacja o kolejności występów zostanie podana 27 czerwca 2014 na stronie Żarskiego Domu Kultury. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych mediach reklamujących imprezę.

Szczegółowe informacje Żarski Dom Kultury Tel. 68 374 2431

Regulamin i Karta Zgłoszenia w formacie doc

 

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: