Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Regulaminy Zgłoszenia   /  Zapraszamy na Żarską Fabrykę Talentów – Eliminacje 30 czerwca 10.00

Zapraszamy na Żarską Fabrykę Talentów – Eliminacje 30 czerwca 10.00

FABRYKA TALENTÓW 2014Umiesz śpiewać, tańczyć , grać na instrumencie, nie obca Ci jest akrobatyka i żonglerka , wiesz jak rozśmieszyć lub zaskoczyć widownie ? Tak ? Weź udział w naszym konkursie

ŻARSKA FABRYKA TALENTÓW
ZAPRASZA WSZYSTKICH UTALENTOWANYCH

dzieci, młodzież i dorosłych – do udziału w eliminacjach „Żarskiej Fabryki Talentów”zgłaszać się można również w trakcie eliminacji, które  odbędą się 30 czerwca 2014 o godz. 10.00 w sali widowiskowej ŻDK „LUNA ” ul. Okrzei 35 Finał Konkursu odbędzie się 31 sierpnia o godzinie 11.00 na stadionie „Syrena” przy ulicy Leśnej w czasie Dni Żar.

REGULAMIN KONKURSU

Żarska fabryka talentów”

ORGANIZATOR: Burmistrz Miasta Żary

WSPÓŁORGANIZATORZY: Żarski dom Kultury

CELE KONKURSU:

 • popularyzowanie działań artystycznych

 • rozwijanie kreatywności

 • promowanie młodych talentów

 • rozwijanie zainteresowań

 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

 • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności

UCZESTNICY KONKURSU:

 • konkurs ma charakter otwarty

 • uczestnikami konkursu mogą być uczniowie dzieci, młodzież, dorośli.

FORMA KONKURSU:

 • krótka prezentacja sceniczna:

– śpiew

– taniec

– pokaz sprawności fizycznej

– prezentacja treści kabaretowych

– gra na dowolnym instrumencie

– występy sportowo-akrobatyczne

– zdolności manualne

– inne …

INFORMACJE OGÓLNE:

 • występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych

 • podczas występu osoba nie może być ubrana prowokacyjnie

 • prezentacja nie może być dłuższa niż 3 minuty

 • uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego

 • uczestnik ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych miejsca występu

 • organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz CD, (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń), natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca

 • uczestnicy konkursu wraz z opiekunami przyjeżdżają na własny koszt.

 • warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej na stronie Urzędu Miejskiego oraz Żarskiego Domu Kultury i dostarczenie jej w nieprzekraczającym terminie do dnia 25 czerwca 2014 r. na adres ŻDK ul. Wrocławska 7.

 • uczestnicy wyłonieni w trakcie eliminacji w dniu 30 czerwca 2014 r. wezmą udział w II etapie konkursu 31 sierpnia 2014 r.

MIEJSCE REALIZACJI:

I etap – sala widowiskowa „Luna” ŻDK ul. Okrzei 35

II etap – stadion SYRENA ul. Sportowa

TERMIN REALIZACJI:

 • eliminacje wstępne w dniu 30 czerwca 2014 r. godz. 10.00 sala widowiskowa „Luna” Żarskiego Domu Kultury ul. Okrzei 35

 • finał w dniu 31 sierpnia 2014 r. Stadion Syrena ul. Sportowa.

PRZEBIEG KONKURSU:

 • Organizator zawiadamia o konkursie szkoły, podaje informacje na stronie internetowej Urzędu Miasta i ŻDK, do portali, prasy i telewizji regionalnej ,

 • Konkurs składa się z dwóch etapów:

eliminacje w sali widowiskowej „Luna” ŻDK w dniu 30 czerwiec 2014 r. (poniedziałek) od godz. 10.00

Podczas eliminacji zostaną wyłonieni uczestnicy finału

– finał konkursu dnia 31 sierpień 2014 r. Stadion Syrena godz. 11.00

 • Konkurs oceniać będzie Rada Artystyczna

 • Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy.

 • Decyzja organizatora i Rady Artystycznej jest ostateczna i niepodważalna,

 • Organizator i Rada Artystyczna nie są zobowiązani do podawania powodów podjęcia decyzji o odrzuceniu kandydata lub zakwalifikowania do grona finalistów

 • Uczestnik zostanie poinformowany o dalszym udziale w konkursie niezwłocznie po eliminacjach wstępnych

 • Po zakończeniu konkursu Rada Artystyczna sporządza protokół z przebiegu eliminacji i finału konkursu „Żarska Fabryka Talentów”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

O kolejności występów decydują organizatorzy. Informacja o kolejności występów zostanie podana 27 czerwca 2014 na stronie Żarskiego Domu Kultury. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych mediach reklamujących imprezę.

Szczegółowe informacje Żarski Dom Kultury Tel. 68 374 2431

Regulamin i Karta Zgłoszenia w formacie doc

 

Skip to content