Żarskie inicjatywy Kulturalne

Żarskie inicjatywy Kulturalne

REGULAMIN KONKURSU „ŻARSKIE INICJATYWY KULTURALNE” I. ...

Więcej...

31 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna Żary 2021

31 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna Żary 2021

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

Komunikat w sprawie Lubuskiego Festiwalu Piosenki

Szanowni Państwo, informujemy, że ze względu ...

Więcej...

Konkurs na nazwę galerii wystaw w Kunicach

Dyrektor Żarskiego Domu Kultury, Łukasz Matyjasek  ogłasza konkurs na nową nazwę galerii  wystaw w oddziale w Kunicach. 

Poniżej regulamin i karta zgłoszenia:   

Regulamin konkursu na nową nazwę dla galerii wystaw w  ŻDK „Kunice”

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary. Tel. 68 374 24 13, e-mail: sekretariat@dkzary.pl

Celem konkursu jest

 1. wyłonienie najciekawszej, nowej nazwy dla galerii zlokalizowanej w budynku  ŻDK „Kunice”, dotychczas noszącej nazwę „Zaścianek”
 2. aktywizacja społeczności lokalnej i włączenie jej w działania ŻDK

 3. zachęcenie społeczności lokalnej do pracy twórczej

          Warunki uczestnictwa w konkursie

 1.  Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, mieszkająca na terenie gminy Żary.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem niniejszego konkursu, dostępnym pod adresem www.dkzary.pl/zascianek
 3. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO dostępną na stronie internetowej ŻDK dkzary.pl/rodo/

Zasady konkursu

 • Konkurs polega na samodzielnym stworzeniu nowej nazwy dla galerii mieszczącej się w budynku  ŻDK „Kunice”.
 • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną propozycję nowej nazwy.
 • Zgłoszenie powinno zostać dostarczone w terminie do 31.03.2021 r. w jednej z poniżej zaproponowanych form:

  – online:   formularz.
  – tradycyjne: wypełniając wydrukowany formularz i dostarczając do placówki w Kunicach ul. Grunwaldzka 2 lub do siedziby ŻDK ul. Wrocławska 7. 

 • Najciekawsza propozycja zostanie wybrana przez powołane jury.

4. Dla autora najciekawszej propozycji przewidziana jest nagroda rzeczowa oraz nadanie nowej nazwy galerii w budynku  ŻDK „Kunice” zgodnie z jego propozycją

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu tygodnia od daty zamykającej okres zbierania propozycji.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ŻDK oraz na jego oficjalnym fanpage’u.

3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej przez Organizatora.

4. Organizator porozumie się ze Zwycięzcą co do terminu wręczenia nagród.

5. Zwycięzca, odbierając nagrody, zobowiązuje się podpisać następujące dokumenty:

a) pokwitowanie odbioru nagród rzeczowych

b) zgodę na wykorzystanie jego propozycji jako nowej nazwy dla galerii mieszczącej się w budynku  ŻDK „Kunice”

Szczegółowych informacji udziela Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7 , Tel. 68 374 24 31 oraz Żarski Dom Kultury  „Kunice”, ul. Grunwaldzka 3, Tel. 68 375 00 65

Formularz online jest tutaj 

Formularz pdf jest tutaj 

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: